Tvořme společně – prostředí pro úspěšné a odpovědné absolventy

Vážení rodiče,                            

na základě výsledků dotazníkových šetření v minulém školním roce chceme v letošním roce posunout naši školu blíže k naplnění vize. V oblasti vzdělávání máme výborné výsledky, naši absolventi se úspěšně dostali na střední školy, ve srovnávacích testech máme nadprůměrné výsledky. Proto se chceme zaměřit více na vztahy a celkový osobnostní rozvoj žáků. Chceme vybudovat bezpečnou rodinnou školu založenou na partnerství, lásce, důslednosti a prosociálnosti. Chceme, aby se naši absolventi dobře uplatnili ve společnosti. Proto je povedeme  také k odpovědnosti, toleranci a spolupráci s druhými.

Proto jsme tento školní rok zavedli do naší školy tři zlatá pravidla, která povedou hlavně ke zlepšení vztahů, ale i k dalšímu zkvalitnění výsledků vzdělávání. K tomu, abychom uspěli (a tím i Vaše děti), potřebujeme Vaši spolupráci, potřebujeme být jednotní a hlavně důslední. Škola má také připravovat pro život. Umetáním cestičky žádné dítě nepřipravíte na budoucí život. Pokud má mít nějaké pravidlo pozitivní dopad (např. pro bezpečné prostředí ve škole), musíme ho všichni dodržovat a prosazovat. Proto je nutná nulová tolerance k jejich porušování. Nulová tolerance znamená pouze jedno, že NE znamená NE. Co je špatné, to se nedělá.

Nulová tolerance nesmí být pouze na úrovni učitelů, ale především na úrovni dětí samotných. Důležité je, aby si děti uvědomily, k čemu pravidla jsou. Pravidla především chrání (stejně jako Desatero). Neubližovat druhým, nepodílet se na špatných věcech, nést důsledky svého jednání, netolerovat věci, které jsou špatné a oznámit je vyučujícímu. To není žalování, ale budování bezpečného prostředí. Věřím, že důsledné dodržování pravidel přinese dobré ovoce.  

Zlatá pravidla naší školy

  1. Vždy máš možnost volby, vždy za ni neseš odpovědnost. (Co zaseješ, to sklidíš.)
  2. Co sám nechceš, nečiň jinému.
  3. Když chceš něco získat, opusť zónu pohodlí. (Nic není zadarmo.)

Tato pravidla chceme postupně uvádět v život jako součást školní kultury. Chceme postupovat po malých krůčcích, abychom mohli postupně monitorovat změny pozitivním směrem. K jednotlivým pravidlům připravujeme aktivity a věříme, že společně posuneme školu dál.

Proto se budeme v jednotlivých měsících zaměřovat na konkrétní věci. Začínáme měsícem pomůcek – podporou prvního pravidla. Vyučující budou jednotně a důsledně vyžadovat připravenost pomůcek na vyučování. Chceme tak posílit odpovědnost žáků a zároveň je vést k tomu, aby pochopili, že za své jednání ponesou následky. Prosíme, abyste hlavně mladším dětem pomohli a všem dětem vysvětlili, že je tím připravujeme na jejich budoucí studium či profesi.     

Děkuji Vám všem za spolupráci, podporu a modlitby za naši školu.

Mgr. Ivo Ertl, ředitel školy

Potřetí s EDISONem

Týden od 9. do 13. 10. 2017 strávili na naší škole zahraniční studenti, kteří k nám přijeli v rámci jednoho z projektů organizace AIESEC , mezinárodní organizace, která zprostředkovává studentům praxi formou zahraničních stáží. Nyní je AIESEC se 70 000 členy největší organizací řízenou studenty.   Projekt EDISON se zaměřuje na žáky mateřských, základních a středních škol a jeho cílem je mezikulturní výměna. Více na http://www.aiesec.cz/. Celý příspěvek

„Tajuplná škola“

Ve středu 19. října proběhla naše první letošní Předškolička na téma Tajuplná škola. Pro odvážné objevitele z řad budoucích prvňáků si paní učitelky přichystaly několik hádanek, úkolů a her, během kterých si děti mohly prohlédnout celou školu.

Všichni předškoláci byli moc šikovní, vůbec se nebáli nechat maminky a tatínka v jídelně a s elánem se pustili do první školní práce – naučili se písničku, našli schované hříbky, zahráli si na švestkové knedlíky a nakonec si podzimními plody naplnili své košíčky, které jim doma budou připomínat, že příště se v Předškoličce sejdeme ve středu 15. listopadu.

Na všechny předškoláky i jejich rodiče se těší paní učitelky KZŠ.

Jana Sovišová

Říjnová kavárnička

Říjnová kavárnička

Tak máme za sebou první otevírací den naší družinové kavárničky.

Po důkladné přípravě od vymýšlení nabídkových listů, vyrábění papírových dětských peněz přes chystání dezertů a konečně nácviku obsluhy, jsme mohli ve středu 11. října přesně ve 14:30 hod přivítat první hosty. Téměř okamžitě se kavárnička (jídelna) zaplnila a naše představy o poklidné obsluze v idylické atmosféře byly tytam. Děti obsluhovaly především své rodiče a ostatní rodinné příslušníky, vychovatelky kmitaly a vše jsme zvládli hlavně díky pomoci paní učitelky Miriam Bartošové (která měla být v kavárničce původně jako host) a taky díky pomoci paní Jančářové (která pomohla s mytím nádobí). Moc děkujeme! Kávovar vařil výbornou kávu nepřetržitě. Několikrát sice protestoval, blikal a výstražně svítil. Kdyby mohl, asi by huboval…  Doplnit vodu, odstranit „lógr“, chybí káva… dej si pauzu!

Ke konci zavírací doby si ale troufám říct, že jsme se stali kamarády. Hosté projevili velký zájem i o různé druhy čajů a nejrychleji „zmizely“ dezerty. Kokosové kuličky z dílny dětí, výborný ovocný koláč od p. uč. Bartošové, ohromné muffiny z kuchyně Smetanových a také vynikající slané preclíky od p. uč. Sovišové. Taky moc děkujeme. Mňam!

Děkujeme všem hostům, panu řediteli za návštěvu a ostatním zúčastněným učitelkám, především p. uč. Sovišové za fotodokumentaci. Osobně chci touto cestou poděkovat i své kolegyni – vychovatelce Pavle – za perfektní spolupráci, ochotu, trpělivost a úžasné nápady.

Takže, i když to napoprvé bylo velmi náročné, už dnes se těšíme na první listopad, kdy proběhne další kavárnička. Mimochodem, jsem zvědavá, kolik dětí mi dnes odpoledne v družince při pravidelném poobědovém povídání v kruhu prozradí, že by se jednou chtěli stát servírkami nebo číšníky… 

Libuše Goldmannová, vychovatelka

Návštěvy Otce Zdeňka ve školní družině

Každé druhé pondělí v měsíci nás navštěvuje P.  Zdeněk Klimeš ve školní družině. Přichází vždy v 7:00 hodin ráno. Kněz si rád s dětmi povídá a čte jim z dětské bible. Jsme rádi, že si na nás vždy udělá chvíli čas a moc mu za to děkujeme.

Družinová výtvarná soutěž na téma Vesmír

V měsíci září byla vyhlášena pro obě oddělení ŠD výtvarná soutěž na téma Vesmír. Sladkou odměnu získali všichni, kteří se zapojili. Ty nejzajímavější práce byly odměněny diplomem a čokoládou.

Diplomy získali:

  1. tř.: Eliška Robová a Isabela Magyaricsová
  2. tř.: Tomáš Šulák, Marek Šmerda, Lucie Montágová a Barbora Pokorná                    
  3. tř.: Kristýna Tomancová a Samantha Thibedeau                                                      
  4. tř.: Adam Lukáš a Liliana Smrtková                                                                     
  5. tř.: Marie Hrubošová

Zdravé mlsání ve školní družině

Před  růžencovou poutí jsme se s dětmi v družině rozhodli vytvořit si vlastní cukroví. Tentokrát jsme zvolili nepečené kuličky.  Práce nám šla hezky od ruky, a tak jsme si již během několika minut pochutnávali na výborných kuličkách. Rozhodli jsme se, že je připravíme i do naší první kavárničky. Přijďte ochutnat! Pokud byste chtěli cukroví vyzkoušet doma, na přání dětí přikládáme recept.

Kuličky obalované v kokosu

100g másla

100g ovesných vloček

35g kokosové moučky

75g moučkového cukru (nebo třtinového)

2 lžíce kakaa

1 lžíce vanilkového cukru (nemusí být)

1 lžíce studené vody

Všechny přísady smícháme na jednolitou hmotu. Ze vzniklého těsta děláme kuličky, které obalíme v kokosové moučce. Kuličky necháme odležet. Uchováváme-li je v uzavřené dóze, zůstanou dlouho jako čerstvé.

Dobrou chuť přejí děti a vychovatelky ze školní družiny

V planetáriu se školní družinou

V měsíci září jsme navštívili s družinou planetárium. Rozdělili jsme se do dvou skupin. Nejprve se šli podívat s paní vychovatelkou prvňáci a za čtrnáct dní měli tuto zajímavou exkurzi s druhou paní vychovatelkou druháci. V kopulovité místnosti, kterou lemuje promítací plátno, jsme shlédli několik zajímavých filmů a animací. Viděli jsme Slunce a pohyb planet naší soustavy, hvězdnou oblohu, krátký film o kosmonautech a dokonce pohádku. V planetáriu se nám moc líbilo!

Tvořme společně – rodinnou školu

V úterý 25. září se konala schůze Spolku rodičů a přátel KZŠ v Uherském Brodě. Byl zde zvolen nový výbor spolku, jehož předsedou výboru se stal pan Jan Smrtka. Dalšími členy jsou Vít Koudela, Martina Bujáčková, Zuzana Hložková a Monika Lisoňková. Chtěl bych novému výboru popřát hodně sil, nápadů a Božího vedení a těším se na vzájemnou plodnou spolupráci rodičů, žáků a pedagogů. Celý příspěvek

Předškolička 2017/2018

Zveme všechny předškoláky a jejich rodiče na nový ročník setkávání v Předškoličce.

Tento rok nás čeká pět setkání. Každé z nich je zajímavé a přiblíží dětem školní prostředí. Současně je to příležitost pro rodiče získat potřebné informace o škole a přípravě na školní výuku.

Pro bližší informace můžete psát na e-mail: sucha@kzsub.cz, volat do kanceláře školy: 577 440 481 nebo se přímo zastavit v naší škole: Jirchářská 823, Uherský Brod.

Předškoličky probíhají v určených termínech vždy v 16.00 hodin v budově I. stupně Katolické ZŠ na Jirchářské ulici.

 

Jak jsme budovali nová přátelství

Prázdniny rychle utekly a nás čekal nástup zpět do školy. Navíc jsme se nevraceli na dolní, ale přestoupili na horní, tedy II. stupeň. To už něco znamená…, například to, že už jsme skoro dospělí a tím pádem se může paní učitelka s námi odvážit podniknout nějaké to dobrodružství. Možná, že pro někoho může být takové dobrodružství lovit krokodýly v Amazonii nebo krotit divoké mustangy na prériích v Americe, ale taková dobrodružství by nemohla společně podniknout celá třída. „Není důležité, co děláš, ale s kým to děláš,“ říká náš tatínek, a proto musel naší třídě stačit společný výlet do Fryštáku. Celý příspěvek

Družinová kavárnička

Kroužek Patchwork – ohlédnutí se za loňským rokem 2016/17 a co nás čeká v novém školním roce 2017/18

Žáci KZŠ UB měli možnost ve školním roce 2016/17 už třetím rokem navštěvovat kroužek Patchwork, který je součástí Školního klubu při KZŠ UB. Novinkou bylo to, že Patchwork I mohli využívat žáci prvního stupně. Celý příspěvek

Prázdninové setkání kroužku patchwork

Na konci školního roku 2016/17 jsem dostala podmět k tomu, abych zorganizovala příměstský tábor kroužku Patchwork. Tato myšlenka mě zaujala, ale tím, že mám malé dítě,  byla by pro mě organizace tábora složitá, tak jsem se rozhodla pro jednodenní setkání na konci prázdnin na zahradě mého domu. Celý příspěvek

Strana 1 z 7812345...102030...Poslední »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriky

 

Archív

Pro mládež

Jste návštěvník:
Dnešní návštěvy:

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Já jsem Bůh a nikdo jiný. (Iz 45,6)

 

Kalendář akcí

pondělí 4. září 2017 - Zahájení školního roku v 9.00 hodin mší svatou ve farním kostele

Video o sv. Dominiku

Krátký dokument vytvořený k 170. výročí narození patrona naší školy

 

Modlitba ke sv. Dominiku

Svatý Dominiku Savio, plnil jsi poctivě všechny své povinnosti a jsi pro nás vzorem neúnavné činnosti posvěcené modlitbou. Vypros i nám, abychom uměli při zachovávání svých povinností žít příkladným životem opravdové zbožnosti. Amen.

Pro zaměstnance

Vybrat jazyk