• V této krátké videoprezentaci se dozvíte více o naší škole.

Do Srdce Afriky za Pygmeji s Tomášem Kubešem

Žáci Katolické základní školy se přenesli za Pygmeji do afrického pralesa v Kongu. Cestovatel Tomáš Kubeš je tam přenesl během poutavé přednášky plné fotografií a zajímavých videí. Čím ale Tomáš Kubeš zaujme všechny? Poutavým vyprávěním, kdy se vám zdá, že dobrodružství zažíváte s ním. Přednáška nazvaná Srdce Afriky dětem přiblížila život v dnešní střední Africe. Bohužel život mnohdy velmi tvrdý, kdy platí jiná pravidla než v demokratických zemích.

Co zažije takový cestovatel v Africe? Náročnou cestu roztodivnými dopravními prostředky, např. korba náklaďáku, motorky různého stavu aj. Střetne se s úplatnými policisty nebo vojáky, kteří se jen zajímají o výši úplatku, díky kterému vás snad ve zdraví nechají jít dále. Samozřejmě ochutná vše možné a nemožné, od mnoha druhů ovoce, přes červy až k opicím. Uvidí i domorodce, kterým ublížila civilizace a udělala z nich jen příjemce pomoci. A co spojuje celou cestu do pralesa? Vlhko, kousavý a bodavý hmyz, bujná vegetace a déšť. Číst dále

Začněte chystat draky – blíží se XI. ročník Drakiády

Katolická ZŠ, Centrum pro rodinu a farnost Uherský Brod zvou již po jedenácté děti, rodiče a vůbec všechny, kdo se nebojí draků, na DRAKIÁDU. Ta se uskuteční jako obvykle na louce za Úlehlami (mapa) v neděli 9. října od 14.30 do 16.30 hodin. V případě nepříznivého počasí se uskuteční v neděli 16. října ve stejném čase.

Draci budou mezi sebou soutěžit, a to hned v několika kategoriích: nejdéle létající drak, největší létající drak, nejmenší létající drak, nejlepší drak domácí výroby a nejoriginálnější tvar draka.

Dobře se na Drakiádu připravte, ať máte co největší šanci se svým drakem zvítězit, ale hlavně si to pořádně užít. :) Číst dále

Předškolička 2016/2017

Katolická škola zve předškoláčky a jejich rodiče na nový ročník setkávání v Předškoličce.

Paní učitelky z Katolické školy se opět těší na předškoláčky a jejich rodiče. Tento rok nás čeká pět setkání. Každé z nich je zajímavé a přiblíží dětem školní prostředí. Současně je to příležitost pro rodiče získat potřebné informace o škole a přípravě na školní výuku.

Termíny ve školním roce 2016/2017: 19. 10. 2016, 16. 11. 2016, 14. 12. 2016, 8. 2. 2017, 15. 3. 2017. Předškoličky probíhají v určených termínech vždy v 16.00 hodin v budově I. stupně Katolické ZŠ na Jirchářské ulici.

Pro bližší informace můžete psát na e-mail: info@kzsub.cz, volat do kanceláře školy: 577 440 481 nebo se přímo zastavit v naší škole: Jirchářská 823, Uherský Brod.

Těšíme se na Vás! Číst dále

Stolní kalendář děkanátu Uherský Brod 2017

Na Růžencové pouti a v kostelech děkanátu Uherský Brod je již k dispozici nový stolní kalendář.

V kalendáři na rok 2017 opět naleznete důležitá výročí farností, termíny poutí a hodů, ale také Katolické základní školy, CSOŠ Bojkovice nebo Oblastní charity Uherský Brod. Kalendář opět vychází ve větším formátu, ve kterém máte prostor na své vlastní poznámky, a obsahuje převážně záběry fotografů našeho děkanátu. Číst dále

Žáci 1. třídy soutěžili se Startovacími balíčky od Frause

Již potřetí vyhlásilo Vydavatelství Fraus soutěž pro učitele v prvních ročnících ZŠ. Podmínkou soutěže bylo poslat fotografii dětí s jejich Startovacími balíčky od Frause. Třídní paní učitelka 1. třídy proto neváhala a se svými žáky se do soutěže přihlásila.

Každé z dětí se vyfotografovalo s jednou věcí, kterou našly v krabici a která je nejvíc zaujala. Možná proto se všechny děti tak hezky usmívaly a zaujaly porotu natolik, že soutěžní fotografie byla vybrána mezi vítěze.

Paní učitelka získá od Vydavatelství Fraus „Startovací balíček“ tentokrát pro učitele a děti dostanou na památku vítězný obrázek, který si mohou schovat do svého albumu nebo třeba vystavit doma na poličce.

Paní učitelce Janě Sovišové i všem dětem gratulujeme. Číst dále

Volby do školské rady

Dne 20. 9. 2016 proběhly v budově KZŠ na Jirchářské 823 volby do Školské rady. Volební komise pracovala ve složení Štěpánka Kachníková, Michala Petrová a Jitka Bulejková. Z řad zákonných zástupců k volbám přišlo 27 voličů, z řad pedagogických pracovníků 11 voličů.

Z řad zákonných zástupců byly zvoleny:

Markéta Mentzlová a Marie Rožková

Za pedagogy byly zvoleny:

Miriam Bartošová a Andrea Kapsová

Kandidáti z řad zákonných zástupců do voleb do Školské rady

Číst dále

Den církevních škol

Den modliteb za církevní školství připadá na svátek sv. Ludmily, který slavíme 16. září. V České republice si připomínáme tento den od roku 2000 a je to výzva pro celou církev, aby společně prosila za vzdělávání našich dětí a předávání křesťanských hodnot po vzoru této světice. Současně se můžeme duchovně spojit i s ostatními církevními školami – základními, středními i mateřskými, kterých v naší vlasti rozhodně není málo. Prosíme proto vás všechny, abyste se k nám v pondělí k tomuto úmyslu ve svých modlitbách připojili. Děkujeme!  Číst dále

Konzultační hodiny speciálního pedagoga a školního psychologa

Číst dále

Fotogalerie – Žehnání školy

Otec děkan Josef Pelc navštívil v pondělí 5. září II. stupeň a ve středu 7. září I. stupeň naší školy, aby požehnal prostory, ve kterých se žáci učí a prožívají velkou část svého dne. Po čtení z Písma svatého se všichni přítomní pomodlili a společně s prostory školy byli pokropeni vodou.

Číst dále

Oznámení o termínu konání voleb do Školské rady KZŠ

Volby do Školské rady KZŠ proběhnou v úterý 20. září 2016 od 14:00 do 16:30 v 1. třídě budovy školy na Jirchářské 823, voleni budou 2 členové z řad zákonných zástupců žáků školy a 2 členové z řad pedagogů.
Kandidáty z řad zákonných zástupců žáků školy mohou oprávněné osoby tj. zákonní zástupci žáků KZŠ resp. kandidáty z řad pedagogů pedagogičtí pracovníci KZŠ do 15.9. 2016 navrhovat osobně nebo elektronicky paní Mgr. Štěpánce Kachníkové, předsedkyni přípravného výboru. Dalšími členy přípravného výboru jsou Mgr. Michala Petrová a Mgr. Jitka Bulejková.

V Uherském Brodě 5. září 2016

Mgr. Ivo Ertl, ředitel školy

Fotogalerie – Zahájení školního roku 2016/2017

Mší svatou ve farním kostele Neposkvrněného početí Panny Marie zahájili nový školní rok žáci a učitelé Katolické základní školy v Uherském Brodě. Největší pozornost padla na 20 prvňáčků, kteří byli ředitelem školy po skončení mše svaté pasováni na školáky. 
Mši svatou sloužil uherskobrodský děkan P. Josef Pelc, koncelebroval P. Zdeněk Gerhard Klimeš.

Kněžím i všem přítomném děkujeme za společně prožitý čas i za modlitbu. 

Číst dále

Zahájení školního roku 2016/17 na KZŠ

Děvčata a chlapci, milé kolegyně, milí kolegové, vážení rodiče a prarodiče, příznivci naší školy!

Prázdniny skončily a školáci mají konečně možnost se po 2 měsících vrátit do svých opuštěných lavic. Doufám, že jste všichni načerpali dostatek sil k úspěšnému zvládnutí nového školního roku 2016/2017.

Nyní pár slov o budoucnosti školy. Naší snahou je vytvořit ze školy přátelské a bezpečné místo, kde pedagog, žák a rodič jsou partnery, kde každé dítě má možnost se vzdělávat podle svých individuálních možností a potřeb. K tomu je nezbytné, abychom všichni táhli za jeden provaz. Chceme doprovázet žáky na jejich životní cestě osobnostního rozvoje a vést jek odpovědnosti, tvořivosti, spolupráci a k prosociálnosti (tj. ochotě nezištně pomáhat druhým) tak, aby byli v budoucnosti schopní uplatnit se ve společnosti. Číst dále

Pozvánka na schůzi spolku

Vážení členové Spolku rodičů a přátel KZŠ UB,

v úterý 20. září 2016 od 16:30 hodin se ve školní jídelně na Jirchářské uskuteční schůze Spolku rodičů a přátel Katolické základní školy v Uherském Brodě. Schůze spolku se s právem hlasovacím účastní všichni delegáti tříd, s hlasem poradním se schůze spolku mohou účastnit všichni členové spolku.

Na programu bude mimo jiné: Číst dále

Poselství ČBK k novému školnímu roku

Zdroj: www.cirkev.cz

Pozdrav a přání České biskupské konference

k zahájení školního roku 2016 – 2017

Vážení ředitelé a ředitelky našich škol,

členové pedagogického sboru,

žáci a studenti nejen církevních škol,

obracíme se na vás všechny jako biskupové Čech, Moravy a Slezska, abychom vám popřáli hodně síly, tvůrčího elánu i trpělivosti. To vše je třeba, abyste zvládli všechny úkoly, které Vám nový školní rok přinese. Úkoly ovšem nebudou jenom pro žáky, ale i pro jejich vychovatele, pedagogy. To znáte z let minulých a ze svých zkušeností. Začínáte 1. září, v den, který je také i výzvou k tomu, abychom vzdali díky a vyjádřili obdiv kráse přírody, o kterou máme pečovat s láskou. Rádi bychom vám, pedagogům, poděkovali za vykonanou práci, ale také za studijní úspěchy vašich svěřenců.  Nejen že vzděláváte, ale spolu s rodiči také vychováváte novou generaci. Je to úkol těžký, náročný, složitý, ale i radostný pro každého, kdo nějakým způsobem může být nablízku mládí, formovat a doprovázet své žáky, kteří se i po letech ke svým pedagogům hlásí. Číst dále

Strana 1 z 6812345...102030...Poslední »

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriky

 

Archív

Jste návštěvník:
Dnešní návštěvy:

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Volám k tobě, Bože! (Žl 17,6)

Kalendář akcí

čtvrtek 29. září 2016 - Adorace KZŠ
neděle 9. října 2016 – Drakiáda na Ulehlách (16. října - náhradní termín Drakiády)
středa 19. října 2016 - Předškolička

Pro rodiče

 

Video o sv. Dominiku

Krátký dokument vytvořený k 170. výročí narození patrona naší školy

 

Modlitba ke sv. Dominiku

Svatý Dominiku Savio, plnil jsi poctivě všechny své povinnosti a jsi pro nás vzorem neúnavné činnosti posvěcené modlitbou. Vypros i nám, abychom uměli při zachovávání svých povinností žít příkladným životem opravdové zbožnosti. Amen.

Kalendář děkanátu UB

 

Pro zaměstnance

Vybrat jazyk