• V této krátké videoprezentaci se dozvíte více o naší škole.

Zahájení nového školního roku 2016/2017

Nový školní rok zahájíme ve čtvrtek 1. září 2016 v 9.00 hodin mší svatou ve farním kostele v Uherském Brodě. Na mši svatou také srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče, farníky a příznivce naší školy, aby spolu s námi vyprošovali dětem i celé škole Boží pomoc a ochranu do nového školního roku.

Sraz žáků je v 8.45 hodin před kostelem. Prváčci si vezmou s sebou aktovky, které jim budou požehnány.

400 let ve stodole

400 let ve stodole je název povídky žáků 8. třídy, která vznikla pod vedením současné české spisovatelky Petry Braunové. Autorka dětských knih Ztraceni v čase, Kuba nechce číst, Ema a kouzelná kniha a mnoha dalších (viz www.petrabaraunova.cz), také nositelka výroční ceny Albatrosu, Zlaté stuhy nebo Ceny učitelů k nám zavítala v ještě jen příjemně teplém červnovém dni, v pondělí 13. 6., aby v rámci dopolední literární dílny uvedla žáky 8. třídy do tajů spisovatelské práce. Třída se rozdělila na tři skupiny: spisovatele, ilustrátory a redaktory, kteří se také postarali o obálku knihy. Pod vedením spisovatelky a hlavně společným úsilím spisovatelů se postupně začalo rozvíjet dobrodružství chlapce Gertona, který se ne příliš nadšeně pustil se svým otcem do bourání staré babiččiny stodoly a to, co v ní místo náročné a trochu nudné práce zažil, opravdu nečekal. Jestli jste zvědaví, co se dělo před 400 lety ve stodole, určitě si povídku 8. třídy v internetové verzi přečtěte.

Andrea Kapsová

POVÍDKA ŽÁKŮ 8. TŘÍDY

Číst dále

Fotogalerie – Ukončení školního roku 2015/2016

Číst dále

Výlet 3. třídy

Předposlední školní den jsme se se třídou vydali na výlet do Bojkovic. Ráno jsme jeli vlakem do Záhorovic, pěší túrou k „záhorovské kyselce“, kde jsme se osvěžili, ale „zdravá voda“ chutnala jen některým. Dále jsme se napojili na lesní cestu a lesem stoupali kopcem směrem k zámku Nový Světlov. První zastávka byla u střelnice, kde jsme mohli něco málo zakousnout nebo plnit lesní testík, který si pro nás paní učitelka připravila, někteří šli sbírat lesní jahůdky. Poté jsme pokračovali dál v cestě, vyplašili jsme srnku, kterou jsme pozorovali, Adriano dokonce dalekohledem. Také naši pozornost upoutaly lesní maliny a malá žabka, která plavala v kaluži vody. Hláška: „Nebojte, ona se neutopí, je to obojživelník“ nás všechny pobavila. :) Pak už do cíle zbývalo jen pár desítek kroků, cestou jsme si ještě zblízka prohlédli koně, kterým bylo horko, tak jako nám. Pak už nás vítal zámek Nový Světlov i s paní kastelánkou, která nás provedla zámkem až na vyhlídkovou věž, kde jsme do okolí neviděli, protože jsme ještě moc nevyrostli. :)

Číst dále

Nocování 2. třída – 24. – 25. 6. 2016

V pátek 24. 6. v 17.00 hodin se 12 odvážných druháků sešlo ke společnému nocování ve škole.  Začali jsme velmi akčně – asi na „rozehřátí“ (ve třídě bylo 32° C :) ) si děti zatančily oblíbenou Baladu boa. Po vynikající večeři, kterou nám připravil Adamův tatínek (měli jsme úžasnou pizzu), jsme vyběhli na dětské hřiště, kde se děti ještě pořádně vyřádily. Po návratu do třídy jsme zahnali žízeň osvěžujícím mátovým pitím a vychlazeným melounem, ochutnali jsme domácí včelí a pampeliškový med, smlsli si na domácí třešňové marmeládě a margot buchtě. Následovala „pohádková“ hra, děti se naučily těžký jazykolam, zasoutěžily si v soutěži o nejmrštnější jazýček v přeříkávání jazykolamu a nejbystřejší hlavičku v hádání záludných hádanek. Po zhlédnutí několika večerníčkových pohádek jsme se uložili ke spánku. Noc proběhla v klidu, bouřka naštěstí přišla až následující noc ;). Ráno po snídani jsme se rozešli či rozjeli do svých domovů s přislíbením, že příští rok si nocování určitě zopakujeme. Číst dále

Návštěva z Nové Dubnice pohledem dětí

Od našeho výletu do partnerské školy v Nové Dubnici jsme se moc těšili, až nám děti ze Slovenska návštěvu oplatí a my se pochlubíme svou školou a městem.

Dočkali jsme se v pátek 17. 6., kdy v Uherském Brodě z autobusu vystoupili slovenští čtvrťáci a šesťáci se svými třídními učitelkami, paní zástupkyní a panem ředitelem.

Nejdřív se přišli podívat do budovy našeho 1. stupně, kde se mohli po cestě občerstvit a hlavně jsme je poprvé mohli trochu omrknout i my, čtvrťáci a páťáci. Pak už jsme všichni společně vyrazili do města, dali jsme si zmrzlinu, prohlédli si farní i klášterní kostel, ale především jsme se (trochu nesměle) seznamovali a poznávali. Nakonec jsme se rozdělili na menší česko – slovenské skupinky a vyrazili jsme poznávat město Uherský Brod sami, každá skupinka podle vlastních zájmů a potřeb – někdo sháněl suvenýry, někdo dárky a jiní zase mlsali dobroty v cukrárně. Číst dále

Návštěva ze slovenské partnerské školy v Nové Dubnici

V pátek 17. června nám návštěvu Nové Dubnice oplatili žáci a pedagogové z naší partnerské církevní školy. Navštívili školu, oba kostely, kde je provedli ti nejpovolanější – ve farním kostele otec Josef Pelc a paní Gregůrková, v klášterním kostele návštěvníky otec Jan Rajlich OP. Všem za jejich čas i vlídné přijetí upřímně děkujeme.

Dále naši vzácní hosté zavítali do planetária a Muzea Jana Ámose Komenského. V česko-slovenských smíšených skupinkách si žáci mohli prohlédnout město Uherský Brod. Číst dále

6350 Kč nadaci Klíček od naší školy

Cestou z italské pouti se zrodil nápad věnovat zbylé peníze určené původně na vstupné na nějaký bohulibý účel. Protože jsme se od pana Václava Hájka mimo jiné dozvěděli, že díky nadaci Klíček mohou pobývat v motolské nemocnici v Praze se svými onkologicky nemocnými dětmi jejich rodiče z celé republiky, volba byla jasná.
A díky otevřeným srdcím většiny účastníků pouti jsme nyní odeslali na účet č. 21130111/0100 částku 6.350,- Kč. Pěkné a následováníhodné. Číst dále

Noc kostelů

V pátek dne 10. 6. 2016 jsme navštívili Farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v Uherském Brodě. Přivítala nás paní katechetka Ludmila Gregůrková, která nás celým kostelem provedla. Jako první jsme mohli vidět sochu sv. Františka z Assisi a Terezie z Lisieux. Poté jsme přišli do levého křídla kostela a viděli jsme mnoho obrazů. Byl to např. obraz se svatou Barborou, černá madona, obraz ukřižování pána Ježíše a také se zde nacházela nová zpovědnice. Paní Gregůrková nám ukázala oblečení kněze, jáhna i ministranta, prošli jsme „bránou Božího milosrdenství“ a šli jsme do presbytáře. Ten jsme obešli, viděli jsme obraz panny Marie a přesunuli se do pravého křídla kostela. Nejzajímavější byla socha Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Byl zde obraz se sv. Janem Křtitelem a smrtí sv. Josefa a prohlédli jsme si i oltář panny Marie Lurdské. Na konci prohlídky jsme nalepovali na papír obrázky míst a obrazů v kostele. Bylo to velmi zajímavé. Číst dále

Pasování na čtenáře

Konec školního roku se blíží. Naši prváčci se pilně po celý rok učili číst, psát, počítat. Jejich čtecí snažení bylo oceněno ve středu 8. června 2016 v Domě kultury, kde byli ,,pasováni“ na čtenáře.

Slavnostní uvedení mezi čtenáře pro děti připravily paní knihovnice z knihovny F. Kožíka. Děti se na chvíli ocitly v dávné době princezny a prince. Těm společně předvedly své čtecí dovednosti a za to je princ a princezna ,,pasovali“ na čtenáře. Domů si děti odnesly pěknou knížku a průkazku do knihovny. Všem dětem přeji hodně pěkných chvil prožitých s knížkami. Číst dále

Předplatné nejmladšího diváka

Již 10. rok naši žáci 1. stupně navštěvují divadlo ve Zlíně v rámci Předplatného nejmladšího diváka. V tomto školním roce jsme zhlédli velmi pěkná divadelní představení připravená herci Zlína, Brna a Prahy. Před Vánocemi 17. prosince 2015 Divadelní společnost Julie Jurištové zahrála od Boženy Němcové pohádku Čertův švagr.

14. ledna 2016 se divadlo Polárka z Brna předvedlo pohádkou od Michala Sopucha O Karkulce. 10. března 2016 herci Městského divadla Zlín zahráli od K. J. Erbena Plaváčka a při posledním představení 28. dubna 2016 jsme prožívali nezapomenutelná klukovská dobrodružství s velrybou a trpaslíkem v Zahradě od J. Trnky. Toto představení si pro nás připravilo divadlo Krapet z Prahy. Číst dále

Adorace 16. 6. 2016 – poděkování

Děkujeme všem, kdo přišli prosit Krista v Nejsvětější svátosti za děti a mládež.

Zvlášť děkujeme žákům a rodičům, že se účastnili v tak hojném počtu.

Nelze opomenout službu bratra jáhna Tomáše Zurka a varhaníků, kterým také moc děkujeme.

Číst dále

Výlet 1., 2. a 3. třída – Oslavany – Permonium – 14. 6. 2016

V areálu zábavního parku Permonium se od letošního května zabydleli permoníci. Není se co divit, neboť se areál nachází u bývalé těžní věže Kukla v Oslavanech, kde se od 18. století těžilo černé uhlí. Aktivní těžební činnost byla ukončena v roce 1973. Dnes jsou tu oslavanské strojírny a velký zábavní park, který navštívily děti z 1., 2. a 3. třídy v úterý 14. 6. v rámci svého školního výletu. Z Uherského Brodu jsme vyrazili v 8.00 hodin a v 9.45 už jsme byli na místě. U pokladny jsme dostali mapu, papír s úkoly a tužku a po úvodní pohádce jsme se dali do plnění úkolů za jedním z šesti oslavanských permonů. Hra Magic Permon má několik úrovní a je inspirovaná známou Pevností Boyard. Má tři úrovně obtížnosti – děti do deseti let s doprovodem (bez lanových překážek), starší děti a dospělí. My jsme byli rozděleni do 4 skupinek. Číst dále

Fotogalerie – Školní výlet 1., 2. a 3. třída – Oslavany

Číst dále

Školní výlet 7. třídy

Ve čtvrtek 9. 6. vyrazila na školní výlet také 7. třída. Naším cílem byla Olomouc, kde nás čekal opravdu celý den plný zážitků. Z Uherského Brodu jsme vyrazili vlakem už před 7 hodinou a zpět jsme se vrátili před 21:00.

První naše kroky vedly do muzea Pevnost poznání, které je rozděleno na 4 samostatná oddělení (Věda v pevnosti, Rozum v hrsti, Živá voda a Světlo a tma), které mohli žáci libovolně procházet. Nejvíc e sedmáky zaujala část Světlo a tma, kde je např. speciální váha, která vám ukáže vaši hmotnost na různých planetách sluneční soustavy nebo si můžete vyzkoušet psát světlem či se na sebe podívat infračervenou kamerou. Exponátů k prozkoumání je tu opravdu hodně. Číst dále

Strana 1 z 6712345...102030...Poslední »

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriky

 

Archív

Jste návštěvník:
Dnešní návštěvy:

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Pán pokoje ať vám dává pokoj. (2Tes 3,16)

Kalendář akcí

1. července - 31. srpna 2016 - Velké prázdniny
čtvrtek 25. srpna - středa 31. srpna 2016 - Přípravný týden
středa 31. srpna 2016 - Zahajovací pedagogická rada
čtvrtek 1. září 2016 – Slavnostní zahájení školního roku, mše svatá v 9.00 hodin ve farním kostele v Uherském Brodě
pondělí 5. září - středa 7. září 2016 - kurz osobnostního rozvoje pro šesťáky (Fryšták)
pátek 16. září 2016 – Den církevního školství (projektový den)
pondělí 26. září 2016 - Provozní porada
středa 19. října 2016 - Předškolička
sobota 9. října 2016 – Drakiáda na Ulehlách (16. října - náhradní termín Drakiády)

Pro rodiče

 

Video o sv. Dominiku

Krátký dokument vytvořený k 170. výročí narození patrona naší školy

 

Modlitba ke sv. Dominiku

Svatý Dominiku Savio, plnil jsi poctivě všechny své povinnosti a jsi pro nás vzorem neúnavné činnosti posvěcené modlitbou. Vypros i nám, abychom uměli při zachovávání svých povinností žít příkladným životem opravdové zbožnosti. Amen.

Kalendář děkanátu UB

 

Pro zaměstnance

Vybrat jazyk