• Nejbližší Předškolička - Adventní setkání se uskuteční ve středu 14. prosince v 16.00 hod.
  • K dostání v kostelech děkanátu Uherský Brod a v kanceláři školy na Jirchářské ulici.
  • V této krátké videoprezentaci se dozvíte více o naší škole.

Galerie – Návštěva sv. Mikuláše na KZŠ

Číst dále

Svatý Mikuláš v KZŠ a v Mateřské škole Obchodní

I tento rok naši školu navštívil sv. Mikuláš. Prošel nejprve všechny třídy prvního stupně naší školy. Poté navštívil i MŠ Obchodní v Uherském Brodě a nakonec zavítal i do tříd druhého stupně KZŠ.

Káral děti za zlobivé chování a naopak chválil ty hodné. Poslechl si básničky či písničky. Čerti letos moc práce neměli, protože všichni slíbili, že se polepší. Nakonec všechny děti dostaly od andílků dárečky.

Tuto akci obdarování opět zorganizovali členové žákovského parlamentu a další dobrovolníci pod vedením Mgr. Michala Slintáka. Připravili kostýmy, nabalili dárky a přivolali do školy Mikuláše i s jeho pomocníky. Patří jim za to velké poděkování. Děkujeme také Spolku rodičů a přátel KZŠ a otci Josefovi za finanční podporu. Číst dále

Vzdělávací zájezd do Osvětimi

V pondělí 28. listopadu jsme v časných ranních hodinách vyrazili velmi komfortním  autobusem do polské Osvětimi. Účastníky našeho zájezdu byli žáci deváté a osmé třídy, další sedadla obsadili někteří rodiče dětí a zbytek doplnili zaměstnanci fary.  Pedagogický dozor tvořili P. Mgr. Zdeněk Gerhard Klimeš a vychovatelka ŠD Libuše Goldmannová.

Cestou do Osvětimi nás ještě na území naší republiky zastihla kolize v podobě náledí na silnici, takže jsme na místo přijeli s osmdesátiminutovým zpožděním.

Čekala nás prohlídka dvou německých vyhlazovacích táborů z II. světové války  – Auschwitz a Birkenau. Výklad  jsme mohli pohodlně poslouchat pomocí sluchátek, které každý z nás dostal při vstupu do muzea. Naší skupině se věnovali dva česky mluvící průvodci, kteří přísně vyžadovali dodržování pravidel piety k zemřelým. Číst dále

Den otevřených dveří 2016

Doba adventní nás mimo jiné vyzývá k setkávání se s Kristem, který je skrytý v našich bližních. Proto se každoročně v tento čas otevírají dveře naší školy všem příznivcům, zájemcům a rodičům, aby společně s žáky a učiteli měli možnost se na chvilku zastavit a navzájem se více poznat.

Tak se také stalo ve středu 30. listopadu.

Během dopoledne měli návštěvníci možnost navštívit třídy, ve kterých děti za pomoci svých učitelů a mnohdy i maminek vytváří vánoční dekorace, kterými pak zdobí svou třídu.

V odpoledních hodinách byli na adventní tvoření se školní družinou pozváni rodiče, kteří se svými dětmi zasedli k pracovním stolům, kde společnými silami vytvářeli různé výrobky. Číst dále

Kateřinský jarmark 2016

Vážení rodiče, přátelé naší školy, milé děti,

všem Vám, kteří jste si v pátek 25. listopadu našli cestičku k našemu stánku na Kateřinském jarmarku na Masarykově náměstí nebo 1. adventní neděli ke stolečkům u farního kostela po mši svaté a zakoupili jste si některý z našich výrobků, patří velké poděkování a upřímné Pán Bůh zaplať. Při Dnu otevřených dveří byly Vaše ruce také štědré. Na naše misijní aktivity tak můžeme zaslat 14 739,- Kč.

Velké poděkování patří paní Janě Smrtkové, která náš stánek sponzorsky obohatila vlastnoručně ušitými kouzelnými postavičkami andělíčků. Velké poděkování patří také všem maminkám, paním učitelkám a dětem, které se na prodeji podílely.

Moc děkujeme Vám všem, kdo jste se do letošního tvoření zapojili nebo jakýmkoliv způsobem jste přispěli k úspěšnému průběhu celé akce a přejeme Vám požehnaný a pokojný advent. Číst dále

Fotogalerie – Den otevřených dveří 2016

Číst dále

Fotogalerie – 1. neděle adventní

Číst dále

Fotogalerie – Okresní kolo soutěže BIBLE A MY 2016

Číst dále

Výsledky okresního kola XXIV. ročníku soutěže BIBLE A MY

Ve středu 23. listopadu hostila naše škola účastníky okresního kola XXIV. ročníku soutěže BIBLE A MY. Soutěž jsme již tradičně zahájili v jídelně, kde krom duchovního povzbuzení otce Radima Kuchaře bylo přichystáno i něco málo k posílení těla v podobě výborných moučníků od ochotných maminek našich žáků. Poté se všichni rozešli po kategoriích do jednotlivých tříd, kde je čekal test.

Chtěla bych poděkovat přítomným katechetkám a kněžím, kteří se ujali role porotců a pečlivě zkontrolovali testy a spočítali body. Šest nejlepších z každé kategorie postoupilo do veřejného finále.

Tady jsou ti nejlepší z nejlepších, kteří postupují do ústředního kola, které se uskuteční 24. března 2017 na Arcibiskupském gymnáziu v  Kroměříži. Číst dále

Ředitelské volno pro 2. stupeň

Ředitelství KZŠ oznamuje, že v úterý 29. listopadu 2016 bude z technických důvodů ředitelské volno pouze na II. stupni naší školy (Na Výsluní). Na I. stupni bude probíhat řádná výuka (bez oběda), připravte dětem obědovou svačinu.

Mgr. Ivo Ertl

Podpořte misijní aktivity našich žáků

Jako každý rok tak i letos, najdete na Kateřinském jarmarku na Masarykově náměstí stánek naší školy, ve kterém si můžete zakoupit výrobky žáků a tím přispět na misijní aktivity.

Výrobky našich žáků budou k dispozici i o dva dny později – v neděli 27. listopadu – po mši svaté v 10.15 hodin před farním kostelem v Uherském Brodě.

Těší se na vás prodejci z řad žáků, rodičů, učitelů a přátel Katolické základní školy v UB.

Vstupme do adventu společně

Již potřetí jsme na 1. neděli adventní zváni do farní kostela v Uherském Brodě, kde můžeme společně zahájit toto krásné období.

Mši svatou společně s farníky z Uherského Brodu oslavíme v neděli 27. listopadu v 10.15 hodin ve farním kostele v Uherském Brodě.

Po mši svaté budou mít všichni přítomní možnost si za dobrovolný dar, který bude určen na misijní účely, zakoupit drobné dekorační vánoční předměty.

Přijďte se i Vy připojit k tomuto společenství a zahájit tak tuto dobu ztišení a velkého očekávání.

Fotogalerie – Předškolička 16. listopadu 2016

Číst dále

Recitační soutěž školní družiny

V úterý 8. listopadu si 16 dětí ze školní družiny mezi sebou zasoutěžilo v přednesu dětských básní. Na dnešní den se připravovaly bezmála měsíc a pilně (některé s větší snahou) trénovaly správnou výslovnost, vhodný postoj recitátora, porozumění textu… Škoda jen, že se dětí do školního kola nezapojilo víc, tak jak jsme byli zvyklí v předešlých letech. Za těchto okolností měla porota ve složení obou vychovatelek, Mgr. Marie Suché a Mgr. Miriam Bartošové celkem brzy jasno o tom, koho z recitátorů pošle reprezentovat naši ŠD do okrskového kola soutěže: Číst dále

Fotogalerie – Okrsková recitační soutěž školních družin 2016

Číst dále

Hledají se sponzoři

Prosba o vánoční dárek pro školu

Milí přátelé školy,

uvažujete, že byste podpořili církevní školství, ale nevíte jakým způsobem?

Naše škola aktuálně shání prostředky na věci, které najdete v druhé části tohoto příspěvku. Jakýkoli dar, je pro nás velkou pomocí.

Pro další informace kontaktujete účetní KZŠ paní Hanu Beníčkovou – tel.: 577 440 481, e-mail: benickova(a)kzsub.cz.

Pokud sami nemáte možnost přispět, nebojte se oslovit další.

Všem děkujeme za podporu – nejen tu finanční, ale zvláště duchovní.

Mgr. Ivo Ertl, ředitel školy

Naše škola aktuálně shání prostředky na tyto předměty: Číst dále

Strana 1 z 7112345...102030...Poslední »

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriky

 

Archív

Pro mládež

Jste návštěvník:
Dnešní návštěvy:

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Těšte můj národ, praví váš Bůh. (Iz 40,1)

 

Kalendář akcí

úterý 6. prosince 2016 - Mikulášská nadílka
čtvrtek 8. prosince 2016 - Vystoupení Holúbku na DK
čtvrtek 8. prosince 2016 - Den řemesel, SOU Uherský Brod
13. prosince 2016 - Předvánoční Vídeň
středa 14. prosince 2016 - Předškolička
úterý 20. prosince 2016 - Exkurze Hvězdárna a VIDA Brno, 5. a 6. třída
středa 21. prosince 2016 - Kino
čtvrtek 22. prosince 2016 - Školní mše svatá v 9.00 hodin ve farním kostele v UB
pátek 23. prosince 2016 - pondělí 2. ledna 2017 - Vánoční prázdniny
Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.

Video o sv. Dominiku

Krátký dokument vytvořený k 170. výročí narození patrona naší školy

 

Modlitba ke sv. Dominiku

Svatý Dominiku Savio, plnil jsi poctivě všechny své povinnosti a jsi pro nás vzorem neúnavné činnosti posvěcené modlitbou. Vypros i nám, abychom uměli při zachovávání svých povinností žít příkladným životem opravdové zbožnosti. Amen.

Pro zaměstnance

Vybrat jazyk