• V této krátké videoprezentaci se dozvíte více o naší škole.

Ekologické aktivity ve školním roce 2016/2017

I v letošním školním roce jsme v rámci projektu Recyklohraní rozšiřovali znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnili jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných i velkých elektrozařízení nejen formou sběru, ale také plněním různých úkolů a aktivit, za jejichž splnění škola obdržela příslušný počet bodů.

Naše škola v uplynulém školním roce odevzdala 30 kg vybitých baterií a 23 kg drobného elektrozařízení.

V rámci Dne Země se žáci 1. stupně zapojili do projektu „Ukliďme Česko“, při němž vyčistili sídliště Židovna.

Ve dnech 30. 5. – 5. 6. proběhl na obou stupních KZŠ sběr papíru. O tom, jak se jednotlivé třídy snažily, vypovídá tabulka. Výtěžek sběru bude věnován na misie, nejpilnější třídy budou oceněny.

ŠK Číst dále

Výlet 4. třídy

Ráno jsme odjeli z Brodského nástupiště směrem na Staré Město. Z nádraží jsme se vydali pěšky k cyklostezce, po které jsme po necelých pěti kilometrech došli až k archeoskanzenu Modrá. Cestou jsme ochutnali třešně a lesní jahody, které podél cyklostezky rostly. Ve skanzenu nás průvodce zavedl nejprve na věž, kde nás seznámil s tím, jak to vypadalo v době Velkomoravské říše v devátém století našeho letopočtu. Poté jsme navštívili stanoviště, kde pro nás byl připraven program.

Na prvním stanovišti nám ukázali, jak se dříve oblékali. Druhé stanoviště byla škola, kde jsme se dozvěděli zajímavosti o Cyrilu a Metodějovi. V pekárně jsme si zkusili namlít mouku a povídali jsme si, co v době Velkomoravské říše jedli. Předposlední zastávkou byla návštěva domu „bohatého muže“, kde nám ukazovali zbraně. Poslední zastávkou byla lukostřelba. Měli jsme se trefovat do terčů, ale většinou jsme se trefovali jen do plachty, která byla za nimi :). Poté jsme opustili skanzen a vydali se na Živou vodu, kde nás paní průvodkyně provedla. Nejdéle jsme se zdrželi ve vodním tunelu, kde jsme pozorovali ryby, jesetery, vyzu velkou, kapry, okouny, štiku, pstruhy, želvy atd. Bohužel největší kapr Jonáš se nám bohužel neukázal. Číst dále

Výlet 2. a 5. třídy, 13. 6. 2017

Hrad Buchlov, Barborka – poklad, Uherský Ostroh – Lapidárium, šicí dílna krojů

Dne 13. 6. 2017 žáci 2. a 5. třídy prožili za pěkného počasí svůj školní výlet. V 8:00 děti odjely na hrad Buchlov, kde na ně čekala průvodkyně převlečená za šlechtičnu. Děti seznámila s prostory hradu a s pány, kteří hrad Buchlov vlastnili. Nechyběla pověst O lípě neviny, Černé paní. Děti se seznámily s loveckým právem, rytířským sálem, Zástřizlovským pokojem, Petřvaldskou ložnicí, psem Cerberusem a s místností s mumií. To vše poté pro zopakování a na památku děti dostaly v podobě malé knížky, kam si mohly natisknout razítko hradu.

Po prohlídce se děti vydaly ke kapli svaté Barbory, kde hledaly ukrytý poklad v podobě sladkostí. Po odjezdu z Buchlova nás čekal směr Uherský Ostroh. Číst dále

Výlet do Strážnice

Ve středu 14. 6. se prvňáci a třeťáci vypravili na školní výlet do Strážnice. V 7:56 nám jel vlak. Přijeli jsme do Strážnice a šli jsme městem na zámek. Před prohlídkou zámku jsme se nasvačili. Zámkem nás prováděla průvodkyně. Viděli jsme zbraně a obrazy, knihovnu se spoustou knih a prohlédli jsme si výstavu fotografií a krojů z celé naší republiky. Přes zámecký park jsme se vydali do skanzenu. Tam nás paní rozdělila na dvě skupinky – hráli jsme si na rodiny Hodulíkovu a Mikulincovu. Každý z nás měl nějaký úkol. Hlídali jsme miminka Alžbětku (druhá skupinka Aničku) a Františka, nesli jsme hrábě, březovou metlu a proutěný košík, do kterého jsme sbírali dříví a šišky. Kluci táhli vozík. Vyzkoušeli jsme si, jak žili lidé v dřívější době. Pak jsme si koupili suvenýry. Vlakem jsme se vydali zpátky do Uherského Brodu. Všichni si výlet užili. Byl totiž báječný. Číst dále

Výlet 6. třída

Je to tady!

Pátek 2. června a 6. třída se vydává na školní výlet do Olomouce. V 6:45 jsme odjeli vlakem do Starého Města, kde jsme přesedali na další vlak, který už jel přímo do Olomouce (cesta trvala asi dvě hodiny).

Po příjezdu jsme nasedli na tramvaj a jeli k Pevnosti poznání. Když jsme se tam dostali, byl na dvě hodiny rozchod po všech částech areálu. („Mistr“ Vašek ztratil lístek, takže musel turnikety podlézat.)

Následoval přesun na Horní náměstí, kde jsme dostali druhý rozchod dne, tentokrát po Olomouci. Číst dále

O pohár starosty Uherského Brodu

V pondělí 12. 6. 2017 proběhl na hřišti ZŠ Uh. Brod Pod Vinohrady 9. ročník atletické soutěže pro žáky 1. stupně. Soutěže se zúčastnilo 17 družstev.

Naši školu reprezentovali tito atleti:

2. tř.     Rozálie Ondrášová, Felix Franek

3. tř.     Liliana Smrtková, Jakub Ščuka

4. tř.     Markéta Kročilová, Jakub Bartoš

5. tř.     Anna Řešetková, Karel Jahoda

Felix Franek vybojoval zlatou medaili ve skoku z místa výkonem 180 cm. Gratulujeme! Všem děkujeme za pěknou reprezentaci naší školy. Číst dále

Klub zábavné logiky a deskových her

Každý pátek odpoledne, když všichni spěchali užít si víkend a škola ztichla, scházelo se šest největších nadšenců a milovníků matematiky v Klubu logiky.

Lámali si hlavy a namáhali mozky nad různými úkoly, od sudoku přes piškvorky a čtverečkový fotbal až po vlastní malý výzkum a statistické zpracování údajů.

Kromě toho hráli všelijaké hry. Známé (jako Šachy, Monopoly nebo Dobble) i neznámé a úplně nové (třeba Numerabis nebo Cuts Line), ale ze všech nějraději Carcassonne. Hráli všude – na lavici i na zemi, ve třídě i na hřišti. A pořízené fotky dokazují, že to rozhodně nebylo jen chození z povinnosti!

A co vy? Zvládli byste také vyřešit „naše“ úkoly? Číst dále

7. třída v ZOO

Článek po rozkliknutí

 

Číst dále

Pasování na čtenáře

Konečně nadešel tolik očekávaný den, kdy se z malých prvňáčků stávají opravdoví čtenáři!

Ve středu 7. června v 9 hodin žáci 1. třídy usedli na schody nové dětské knihovny a s napětím čekali, jakou zkouškou budou muset projít. Nebylo to právě jednoduché. Nejdříve museli dát dohromady pravidla chování v knihovně, pak prokázat, že opravdu umí dobře číst, a nakonec odříkat Slib čtenáře. Protože ale vše zvládli na jedničku, byli nakonec všichni slavnostně pasování na čtenáře. A kromě svého vlastního čtenářského průkazu si na památku odnesli i zajímavou knížku.
Že si označení „čtenář“ opravdu zaslouží, pak dokázali ve škole, kde se do čtení knížky hned pustili :-).

Tak tedy gratulujeme a přejeme mnoho zábavných stránek, milí prvňáčci! Číst dále

Dvě zlata z olympiády

V tropických teplotách se v úterý dne 30. května uskutečnila sportovní olympiáda školních družin z okrsku Uherský Brod na Stadionu Lapač.  13 natěšených sportovců z naší školní družiny urputně bojovalo o medaile ve třech disciplínách – běh na 60m, hod kriketovým míčkem a skok do dálky. V letošním roce se účastnilo rekordních 17 družin a 281 závodníků. Konkurence byla veliká, ale trénink posledních pár dnů ve školní družině především u prvňáčků se vyplatil a tak nakonec na stupínek nejvyšší vystoupali:    

Dominik Staš, 1. místo hod kriketovým míčkem (1. třída)

Lucie Montágová, 1 místo běh na 60 m (1. třída)

Zlatým olympionikům velice gratulujeme, ostatním dětem děkujeme za účast a přejeme všem hodně sportovních úspěchů do budoucnosti! Číst dále

Fotogalerie – Den dětí ve školní družině

Číst dále

Sběr papíru – UKONČEN

Od úterý 30. května jsou u obou budov školy přistaveny speciální kontejnery – zvlášť na noviny a časopisy (letáky) a zvlášť na kartony a lepenky.

Zapojte se a udělejte něco pro lepší životní prostředí!

Sběr papíru trvá do pondělí 5. června.

Volné místo

Katolická základní škola v Uherském Brodě přijme od 1. 9. 2017 asistenta/asistentku pedagoga. Žádosti spolu s životopisem a doklady o vzdělání posílejte na adresu info@kzsub.cz do 20. 6. 2017.

Mgr. Ivo Ertl

Anglie 2017

Tento rok se rohlodlo jet na zájezd se školou sedmnáct žáků z posledních tří ročníků druhého stupně naší Katolické základní školy, ostatní místa zaplnila škola z Olomouce. Z pohledu mě, jako žáka nás bylo poměrně dost. Cesta autobusem nebyla nejkratší, ale dala se přežít, protože jsme byli s kamarády, kteří nám naši cestu ulehčovali častými vtipy atd… Cesta autobusem zabrala asi osmnáct hodin do nalodění na trajekt, na kterém jsme jeli asi hodinu a půl a byl to docela zážitek.

První den v Londýně jsme se jako první podívali do Royal Observatory Greenwich, kde se nachází nultý poledník, u kterého jsme se všichni fotili a byl tam pěkný výhled na město. Následovaly další památky jako Queen´s house, Buckingham palace, Big Ben… navštívili jsme i přírodovědné muzeum, kde jsme mohli vidět kostru dinosaura a něco o sopečných erupcích. Číst dále

Zahradní slavnost 2017

Děkuji všem organizátorům i účastníkům za úžasné sobotní odpoledne. I letos bylo plné sluníčka, her, soutěží, dobrého jídla a hudby  i neformálního setkávání žáků, vyučujících, rodičů i prarodičů. Zejména chci poděkovat stávajícímu výboru Spolku rodičů  paní Mentzlové, Němečkové, Robové, panu Kopuncovi a hlavně paní Rožkové za skvělou organizaci a koordinaci všech aktivit. Věřím, že podobnou atmosféru budeme zažívat i v dalších letech při dalších setkáních. Proto také znovu prosím stávající i případné nové členy o aktivní zapojení do dalšího fungování výboru. Děkuji všem za další podporu naší školy.

Mgr. Ivo Ertl

Z ohlasů rodičů:

Číst dále

Strana 1 z 7612345...102030...Poslední »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriky

 

Archív

Pro mládež

Jste návštěvník:
Dnešní návštěvy:

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Učte se ode mě. (Mt 11,29)

 

Kalendář akcí

pátek 2. června 2017 - Školní výlet 6. třídy
úterý 6. června - středa 7. června 2017 - Školní výlet 8. třídy
čtvrtek 8. června 2017 - Školní výlet 7. třídy
pátek 9. června 2017 - Školní fotografování
pondělí 12. června - středa 14. června 2017 - Školní výlet 9. třídy
úterý 13. června 2017 - Školní výlet 2. a 5. třídy
středa 14. června 2017 - Školní výlet 1. a 3. třídy
středa 14. června 2017 - Medový den, 6. třída
čtvrtek 15. června 2017 - Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
pátek 16. června - sobota 17. června 2017 - Soustředění Holúbku
pondělí 19. června 2017 - Školní výlet 4. třídy
čtvrtek 22. června 2017 - Uzavření klasifikace
pondělí 26. června 2017 - Závěrečná pedagogická rada

Video o sv. Dominiku

Krátký dokument vytvořený k 170. výročí narození patrona naší školy

 

Modlitba ke sv. Dominiku

Svatý Dominiku Savio, plnil jsi poctivě všechny své povinnosti a jsi pro nás vzorem neúnavné činnosti posvěcené modlitbou. Vypros i nám, abychom uměli při zachovávání svých povinností žít příkladným životem opravdové zbožnosti. Amen.

Pro zaměstnance

Vybrat jazyk