• Další setkání na téma „Matematika nás baví” - matematika Hejný se uskuteční ve středu 15. 3. 2017 v 16.00 hodin na 1. stupni na Jirchářské ulici.
  • V této krátké videoprezentaci se dozvíte více o naší škole.

Školní kolo Pythagoriády 2017

Pythagoriáda patří mezi matematické soutěže, které probíhají každý rok na naší škole. Je určena žákům 5.-8. ročníku základních škol. Během 60 minut musí soutěžící vyřešit 15 úloh, za každou správně vyřešenou úlohu získají jeden bod. Žáci, kteří dosáhnou aspoň 10 bodů postupují do okresního kola.

Letos se podařilo získat 10 bodů Elišce Kopuncové z 5. třídy a Albertu Nicolardi ze 6. třídy. Všem žákům děkuji za účast a postupujícím přeji hodně úspěchů v dalším kole.

Jana Hladišová

Okrskové kolo recitační soutěže

Ve středu 22. února se v prostorách Domu kultury v Uh. Brodě od 8:30 hod uskutečnilo okrskové kolo recitační soutěže. Již tradičně se do soutěže zapojilo velké množství žáků z okolních základních škol. Každá kategorie recitovala v jiném prostoru, soutěž proto rychle „odsýpala“, a tak jsme již v 10:30 h. znali výsledky.  Porota ocenila vysokou úroveň připravenosti našich soutěžících  a opět 6 žáků z dvanácti si odneslo diplom a malou odměnu. Číst dále

Biologická olympiáda

Přemýšlíte někdy o tom, že byste chtěli umět číst stopy v přírodě tak, jako to dělali třeba indiáni? My, takzvaně „civilizovaní” lidé, těžko dosáhneme dokonalosti těchto stopařů, pro které bylo vystopování zvířat a znalost přírody často otázkou života a smrti. Během letošní biologické olympiády, která nese téma „Detektivem v přírodě“, můžou soutěžící  alespoň poodhalit některá stopařská tajemství.

Soutěžící jsou rozděleni do 2 kategorií: D (6. a 7. třída) a C (8. a 9. třída).

Nejúspěšnější ve školním kole byli tito žáci: Číst dále

Pátá příčka pro KZŠ z olympiády v českém jazyce

Ve středu 1. února se i přes sněhovou kalamitu sjelo do Uherského Hradiště 48 soutěžících, kteří se tu spolu utkali ve znalostech českého jazyka. Olympiáda probíhala písemnou formou a skládala se ze dvou částí – mluvnické a slohové. Mluvnická část obsahovala pouze 5 otázek, které ale vyžadovaly delší přemýšlení i nezbytný jazykový cit. Ve slohové práci se pak soutěžící zamýšleli, jaké změny jim přinese tento nový rok. Je škoda, že mluvnická část příliš nesouvisí s probíraným učivem na II. stupni, nejsou dány okruhy k přípravě a v podstatě se na ni moc připravit nedá. To je pro žáky trochu demotivující, protože nemohou projevit svou celkovou šířku a hloubku znalostí, jak se pak u nich očekává v přijímacích testech na střední školy. Jako příklad uvádím pod článkem tři otázky z minulých kol. Můžete se také zkusit poprat s naším rodným jazykem…

Žákyně, které nás reprezentovaly v okresním kole, si ale nakonec v tomto náročném klání vedly víc než dobře. Mirjam Lisoňková získala krásné 5. místo, Wendy Hermanová pak uhájila mezi soutěžícími středovou čáru. Oběma patří za snahu i celkové nasazení velký dík. Své znalosti jistě úspěšně uplatní i u přijímacích zkoušek a při svém dalším studiu na střední škole.

Andrea Kapsová

Ukázka otázek z minulých kol: Číst dále

Nabídka kurzu pro rodiče teenegerů

Centrum pro rodinu v Uherském Brodě nabízí pro rodiče jedinečný kurz zabývající se výchovou teenegerů.

Ten proběhne v rámci pěti setkání v období od konce února do začátku dubna.

Více informací o jednotlivých tématech, přihláškách a ceně najdete na přiloženém plakátku nebo kontaktujte přímo paní J. Škrdlíkovou (tel. 731 402 169). Číst dále

Fotogalerie – Předškolička – Fašankové radovánky

Číst dále

Recitační soutěž na I. stupni

Školní kolo recitační soutěže na  I. stupni proběhlo v dopoledních hodinách poslední lednový den. O postup do okrskového kola mezi sebou soutěžilo celkem 22 žáků. Nejpočetnější skupinu tvořila nultá kategorie – prvňáčci. Nejkvalitnější výkony předvedla první kategorie – druháci a třeťáci. I podle toho pak vypadalo rozhodnutí poroty: Číst dále

Fotogalerie – Zakončení 1. pololetí školního roku

Zakončení 1. pololetí školního roku vyšlo letos na Svátek Uvedení Páně do chrámu. Je proto příhodné, že i kroky žáků Katolické základní školy vedly v tento den na mši svatou do farního kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Uherském Brodě. Tu sloužil otec děkan P. Josef Pelc. V promluvě děti i dospělé povzbudil, aby byli ve své práci, učení a povinnostech vytrvalí a neztráceli naději, právě jako Simeon a Anna, o kterých jsme četli v Evangeliu.

Na závěr mše svaté promluvil také ředitel školy Mgr. Ivo Ertl. Poté se už žáci se svými učiteli odebrali do tříd, kde si v poslední vyučovací hodině rozdali výpisy vysvědčení. Na to se snad nejvíc těšili naši prvňáčci, jak se také můžete přesvědčit na fotografiích. :)

Číst dále

Školní kolo recitační soutěže na 2. stupni

V úterý 24.1. proběhlo ve zcela zaplněné deváté třídě školní kolo recitační soutěže. Předsedkyní poroty byla paní učitelka Kapsová, v porotě zasedli pan učitel Slinták, paní učitelka Kebrlová, za devátou třídu Wendy Hermanová a jako host Zuzana Vidová.

V první kategorii zvítězila Viktorie Ondrášová, která kromě výborného přednesu předvedla taky bezchybnou paměť, protože její přednes krátké povídky Jiřího Suchého byl velmi obsažný. Nenudili jsme se ale ani u dalších básniček Peti Dleštíka, Vaška Kapsy, Amely Hermanové a Míši Rachůnka.

Druhá kategorie měla dvě zástupkyně z osmé třídy a pět z deváté. Monika Skopalová a Verča Miklová sice statečně hájily barvy svojí třídy, ale deváťáci už jsou zkušení a ostřílení, a tak si vítězství nenechali vzít. V druhé kategorii tedy zvítězila Mirjam Lisoňková s recitací z knihy Poslední aristokratka. Výběr ostatních byl neméně překvapující. Mirka Fornůsková zvolila úryvek z knihy Bratrstvo neohrožených, Robert Goldmann velmi působivě zarecitoval klasickou báseň J.W.Goetheho, Bětka Němečková zdramatizovala úryvek z Letopisů Narnie. Číst dále

Předškolička 2016/2017

Katolická škola zve předškoláčky a jejich rodiče na nový ročník setkávání v Předškoličce.

Paní učitelky z Katolické školy se opět těší na předškoláčky a jejich rodiče. Tento rok nás čeká pět setkání. Každé z nich je zajímavé a přiblíží dětem školní prostředí. Současně je to příležitost pro rodiče získat potřebné informace o škole a přípravě na školní výuku.

Termíny ve školním roce 2016/2017: 19. 10. 2016, 16. 11. 2016, 14. 12. 2016, 8. 2. 2017, 15. 3. 2017. Předškoličky probíhají v určených termínech vždy v 16.00 hodin v budově I. stupně Katolické ZŠ na Jirchářské ulici.

Pro bližší informace můžete psát na e-mail: info@kzsub.cz, volat do kanceláře školy: 577 440 481 nebo se přímo zastavit v naší škole: Jirchářská 823, Uherský Brod.

Těšíme se na Vás! Číst dále

Olympiáda v anglickém jazyce

Netradičně už v lednu se na ZŠ UNESCO v Uherském Hradišti konalo okresní kolo olympiády v anglickém jazyce. I přes velkou vytíženost při pololetních testech a vysokou nemocnost reprezentovali naši školu v první kategorii Alexandr Janča ze sedmé třídy a v druhé kategorii David Mužík z deváté třídy.  Pro oba to byla zcela nová zkušenost. Alex si zkusil poměrně obtížný test s poslechem a taky zjistil, jaké to je, konverzovat s rodilým mluvčím. Patří mu velké poděkování a gratulace. Doufáme, že bude mít možnost KZŠ ještě v následujících letech reprezentovat. David vybojoval ve velmi vyrovnaném souboji a velké konkurenci krásné 5. místo! Přejeme mu, a také všem deváťákům, aby se s angličtinou neztratili jak na střední škole, tak v životě.  Číst dále

Tři žáci z Katolické základní školy postupují do Krajského kola Dějepisné olympiády

Jsem rád, že naši žáci každoročně potvrzují svou poctivou přípravu opakovanými postupy do krajského kola. Letošní téma „Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. stol.“ nám přibližuje život našich předků v těžkých dobách, kdy se jejich postavení nevolníků pomalu začalo zlepšovat. Musím uznat, že test v okresním kole mi připadal velmi obtížný, o to více oceňuji bodový zisk nejen žáků naší školy (maximální možný zisk byl 100 bodů).

Ze 43 soutěžících obsadila Wendy Hermanová (9. třída) 9. místo za 76 bodů, Petra Mikulková (9. třída) skončila na 7. místě s 80 body. Všechny nás překvapil sedmák Matěj Šobáň. Ve svém věku vyrazil na zkušenou a dosáhl na skvělé 5. místo s 85 body! Na první místo mu chyběly pouhé 4 body! Tak to bylo vyrovnané. Číst dále

Sáňkování se 4. třídou

Paní učitelka navrhla, že v pátek v tělesné výchově půjdeme sáňkovat. Moc jsme se těšili. Vzali jsme si sáňky, boby a pytel a šli jsme na kopec. Na začátku jsme se vyfotili, docela mrzlo, takže některé z nás nepoznáte, protože máme spoustu vrstev oblečení. První jsme jen jezdili, potom jsme založili „záchrannou službu tuleňů“. Když jsme klouzali dolů, volali jsme „tuleň“. Záchranná služba se skládala z mnoha tuleňů – spolužáků. Pomáhali jsme si, abychom vylezli na ledový kopec. Moc jsme si dovádění ve sněhu užili, byl to skvělý tělocvik.

Maruška a Markétka 4. tř.

Číst dále

S novým rokem vychází i nové číslo našeho časopisu Dominik

Konečně je to tady! Nový rok, lidé si dávají předsevzetí, slaví, pouštějí petardy a ohňostroje, těší se na další zážitky, které si pro ně chystá nový rok. Prostě je tu tradiční společná euforie, kterou si někteří užívají, jiní se do ní trochu nutí a další ji úplně ignorují a jdou na silvestra raději spát. Můj osobní pohled se rovná spíše takové malé očistě. Když se ráno 1. ledna probudím do nového roku, vždy se cítím tak svěže a „nově“? A stejně je to v březnu pryč a zase čekám na další rok, abych znovu ucítila ten pocit novosti… Číst dále

Se starým rokem jsme se rozloučili koledami

Abychom sobě i žákům 2. stupně zpříjemnili vstup do vánočních prázdnin, rozhodli jsme se poslední školní den v roce 2016 podniknout společné zpívání koled. Po tom, co jsme se vánočně naladěni vrátili ze školní mše a mezi spolužáky si rozdali dárky, shromáždily se všechny třídy u vonících, vánočně nazdobených smrkových větviček.

Začaly znít tóny první koledy „Chtíc, aby spal“ a kolem se rozprostřela sváteční atmosféra. Tradičně poslední byla koleda „Narodil se Kristus Pán“, ve které se předzpívání slok chopily jednotlivé třídy. Podle úsměvů na tvářích a zaslechnutých reakcí bylo společné zpívání velkým úspěchem. Tak budeme doufat, že se příští rok před Vánoci sejdeme znova a společné zpívání koled se stane tradicí. Číst dále

Strana 1 z 7212345...102030...Poslední »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriky

 

Archív

Pro mládež

Jste návštěvník:
Dnešní návštěvy:

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Smiřte se s Bohem! (2Kor 5,20)

 

Kalendář akcí

čtvrtek 9. února 2017 - Začíná výuka plavání 1. - 3. třída

Video o sv. Dominiku

Krátký dokument vytvořený k 170. výročí narození patrona naší školy

 

Modlitba ke sv. Dominiku

Svatý Dominiku Savio, plnil jsi poctivě všechny své povinnosti a jsi pro nás vzorem neúnavné činnosti posvěcené modlitbou. Vypros i nám, abychom uměli při zachovávání svých povinností žít příkladným životem opravdové zbožnosti. Amen.

Pro zaměstnance

Vybrat jazyk