Strana 2 z 7812345...102030...Poslední »

Výsledky doplňovacích voleb do Školské rady KZŠ

Ve dnech 18. a 19.9.2017  proběhly doplňovací volby do školské rady.

Přípravný výbor pracoval ve složení: Marie Suchá, Štěpánka Kachníková, Veronika Hřibová.

Z řad rodičů se zúčastnilo celkem 57 voličů.  Ze dvou navržených kandidátů byl zvolen pan Mgr. Michal Rob.

V Uherském Brodě 20.9.2017

Mgr. Ivo Ertl, ředitel školy

Školní pouť

V pátek 15. 9. 2017 se celá škola u příležitosti Dne církevního školství vydala na pouť na Provodov. Žáci od 1. až do 9. třídy spolu se zaměstnanci školy a jednou statečnou maminkou se v brzkých ranních hodinách shromáždili na vlakovém nádraží v Uh. Brodě. Vlakem se všichni přesunuli do Luhačovic, kde začínala asi devítikilometrová pěší pouť. Přes louky, kopce a lesy doputovali účastníci akce až na poutní místo Provodov. Tam jsme se setkali s dalšími účastníky poutě z řad žáků, rodičů a zaměstnanců školy. Po zaslouženém odpočinku a občerstvení následovala mše svatá, kterou sloužil otec Josef Pelc. Během mše pod širým nebem jsme prosili o Boží požehnání do celého nového školního roku. Po skončení mše si většina dětí opekla špekáček na farní zahradě.

Protože cesta z Luhačovic na Provodov byla opravdu dlouhá a náročná, všichni uvítali návrat do Uh. Brodu autobusem. Na uherskobrodském nádraží se celá výprava rozloučila. Všichni si jistě patřičně užili pobytu v přírodě a nasáli atmosféru nádherného poutního místa prozářeného občas i sluníčkem. Všem poutníkům děkujeme za podporu při vyprošování požehnání pro naši školu.

Bc. Lucie Juříková

Pouť na Provodov

Celý příspěvek

Nabídka kroužku – fotbal

Nabízíme ještě jeden kroužek pro naše sportovce – kroužek fotbalu pod vedením pana Moravanského.

Pro žáky 1. stupně – pondělí 16 – 17:30 na orelském stadionu

Pro žáky 2. stupně – pondělí 18 – 19:30 na orelském stadionu

V zimním období bude kroužek probíhat v tělocvičně (bude upřesněno, ve které).

Zájemci odevzdají přihlášku třídním učitelkám.

EVVO – Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Papež František vydal ve čtvrtek 18. června 2015 encykliku o ochraně životního prostředí nazvanou Laudato si’ (Tobě buď chvála) s podtitulem Péče o společný dům. Tento náš dům se hroutí, řekl František, což ohrožuje všechny, zvláště chudé. Apeluji proto na odpovědnost na základě úkolu, který dal Bůh člověku při stvoření: obdělávat a střežit zahradu, do níž ho zasadil. Text encykliky Laudato si’ v českém překladu si můžete přečíst na stránkách Rádio Vaticana.
Na KZŠ je environmentální výchova uskutečňována v souladu se ŠVP, její průřezová témata prolínají všemi vyučovacími předměty.  Našimi aktivitami, teoretickými i praktickými, se snažíme vytvářet u dětí pozitivní postoj k životnímu prostředí, vést je k úctě ke všemu živému, učíme je znát a pečovat o prostředí kolem nás, učíme je chápat, že všechny oblasti života – sociální, kulturní, ekonomická i ekologická spolu velmi úzce souvisí a nelze je od sebe oddělovat.

Během školního roku je realizována řada projektů a aktivit:

  • Od roku 2009 jsme zapojeni do dlouhodobého projektu Recyklohraní, který zaštiťuje MŠMT ČR. Cílem tohoto projektu je zábavnou formou děti naučit, jak správně třídit a nakládat s odpady a jak zacházet s vysloužilými elektrozařízeními a bateriemi – plníme úkoly s ekologickou tematikou, ve škole jsou sběrná místa pro elektrozařízení a baterie.
  • Sběr papíru
  • Sběr PET víček
  • Sběr použitých kuchyňských olejů
  • Třídění odpadu ve třídách a na chodbách
  • Exkurze, výlety, třídní projekty, přednášky
  • Úklid okolí školy v rámci Dne Země

Vážení rodiče, milé děti,

vybité baterie, vysloužilá elektrozařízení, mobilní telefony či prázdné náplně do tiskáren můžete odevzdat přímo ve škole do příslušných nádob umístěných na dolní chodbě školy. Za odevzdaný odpad škola získává body, za které si můžeme vybrat odměnu ve formě sportovních a výtvarných pomůcek, knih nebo her, aj. Na konci loňského školního roku jsme za utržené body pořídili do školy diktafon.

V každé třídě je box na použitý papír, na obou chodbách jsou umístěny nádoby na plasty, plastové uzávěry (víčka) a bioodpad. Na nástěnkách ve všech třídách visí informace malého odpadního rádce, který vám pomůže s tříděním, popřípadě vám poradí vaše paní učitelka.

Případné informace o třídění odpadu lze najít např. na stránkách: https://www.trideniodpadu.cz/kam-s-tim

                                      Štěpánka Kachníková, koordinátor EVVO

Zahájení nového školního roku

Výjezdní zasedání pedagogů

Ve čtvrtek 31.8. vyrazil náš pedagogický sbor na Monte Lope  na dvoudenní výjezdní zasedání, součástí kterého byla zahajovací pedagogická rada, výlet na Lopeník či jiné odpočinkové aktivity., např. volejbal, četba, hraní deskových her.  Večer příjemné posezení s kytarou a písničkami. V pátek mezi nás zavítal P. Jiří Ramík z Kopřivnice s duchovním programem Náš život…, ve kterém jsme se společně zamýšleli nad postoji, které umožňují Boží působení v našem životě. S většinou kolegů jsme se shodli, že to to byla velmi vydařená akce a dobrý start do nového školního roku.

MS

Celý příspěvek

Důležité informace pro rodiče a žáky

Rozvrh hodin na školní rok 2017/2018

Školní družina

Nabídka kroužků školního klubu

Doplňovací volby do Školské rady KZŠ

Doplňovací volby do Školské rady KZŠ proběhnou v pondělí 18. září 2017 od 15:00 do 17:00 v budově školy Na Výsluní 2047 a  v úterý 19. září 2017 od 14:00 do 16:30 v budově školy  na Jirchářské 823. Volen bude 1 člen z řad zákonných zástupců žáků školy.

Kandidáty z řad zákonných zástupců žáků školy mohou oprávněné osoby, tj. zákonní zástupci žáků KZŠ, navrhovat osobně nebo elektronicky paní Mgr. Marii Suché, předsedkyni přípravného výboru. Dalšími členy přípravného výboru jsou Mgr. Štěpánka Kachníková a Mgr. Veronika Hřibová.

V Uherském Brodě 24. srpna 2017

Mgr. Ivo Ertl, ředitel školy

Fotografie – Závěrečná školní mše svatá 30. června 2017

Celý příspěvek

Prázdninové číslo školního časopisu Dominik

Prázdninový Dominik není jen posledním číslem v tomto školním roce. Společně se školním rokem jsme se rozloučili i s absolventy naší školy, kteří mají stránky našeho školního časopisu dlouhá léta na svědomí.

Tímto bychom Vám chtěli, naši milí deváťáci, za vaši práci poděkovat a popřát vám do života jen to dobré. Díky vaší bohaté tvůrčí činnosti jste za sebou zanechali nejen krásné vzpomínky, ale také odkaz, na který snad navážou další ročníky.

Krásné prázdniny a taky pěkné chvilky s našim prázdninovým Dominikem. Celý příspěvek

Fotogalerie – Sportovní den 2017

Celý příspěvek

Úřední dny a hodiny během prázdnin

3. – 4. července 2017 od 8.00 – 11.00 hodin

10. – 11. července 2017 od 8.00 – 11.00 hodin

28. – 31. srpna 2017  od 8.00 – 11.00 hodin

Zahájení školního roku 4. září 2017 v 9.00 hodin mší svatou ve farním kostele, sraz v 8.45 hodin před kostelem.

Palačinky

Poslední z volných dnů před prázdninami jsme si zpříjemnili přípravou a smažením palačinek. Zabralo nám to téměř celé dopoledne, nasmažili jsme přes třicet kusů palačinek. Vůně se linula po celé třídě    i chodbě. Každý z nás si palačinky dochutil dle své libosti… ovocem, nutellou, marmeládou, zmrzlinou, šlehačkou…moc jsme si pochutnali. Přidali jsme si do sbírky další recept, který teď  určitě zvládneme i doma.

Čtvrťáci Celý příspěvek

Environmentální vyúčtování za rok 2016

Společnost ASEKOL nám zaslala Certifikát k „Environmentálnímu vyúčtování za rok 2016“. Jde o přesný výpočet přínosu pro životní prostředí, který vznikl na základě zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů odevzdaných naší školou v rámci projektu Recyklohraní.

Díky Environmentálnímu vyúčtování přesně vidíme, kolik jsme uspořili elektrické energie, energetických surovin, primárních surovin a pitné vody. Byl vyčíslen i náš podíl na snížení produkce nebezpečných odpadů a emisí skleníkových plynů.

Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí i v kalendářním roce 2016

ŠK

Strana 2 z 7812345...102030...Poslední »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriky

 

Archív

Pro mládež

Jste návštěvník:
Dnešní návštěvy:

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Duch svatý vás poučí. (Lk 12,12)

 

Kalendář akcí

pondělí 4. září 2017 - Zahájení školního roku v 9.00 hodin mší svatou ve farním kostele

Video o sv. Dominiku

Krátký dokument vytvořený k 170. výročí narození patrona naší školy

 

Modlitba ke sv. Dominiku

Svatý Dominiku Savio, plnil jsi poctivě všechny své povinnosti a jsi pro nás vzorem neúnavné činnosti posvěcené modlitbou. Vypros i nám, abychom uměli při zachovávání svých povinností žít příkladným životem opravdové zbožnosti. Amen.

Pro zaměstnance

Vybrat jazyk