Etická výchova

Tyto akce byly podpořeny z dotace MŠMT prostřednictvím programu Podpora implementace etické výchovy.

Strana 1 z 11

Chceme se stát moudrými lidmi

Náš projekt Chceme se stát moudrými lidmi – aneb tajemství štěstí spočívá v tom, že nežiju jen pro sebe byl na naší škole v roce 2015 finančně podpořen z grantu MŠMT v rámci programu Podpora implementace etické výchovy.

Účast v tomto projektu nám pomohla plnit náš prvořadý cíl, čímž je výchova žáků ke zdravému sebevědomí, prosociálnosti a mravnímu způsobu života. Inovovali jsme stávající ŠVP zavedením nového předmětu Etická výchova do výuky na II. stupni, průřezově jsme rozšířili výuku etické výchovy na I. stupni. Tři učitelky se zúčastnily 40hodinového kurzu pro výuku etické výchovy, celý pedagogický sbor absolvoval semináře pro sborovny s tématy vzdělávacích programů Motivace žáků, Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání, Prosociálnost a práce s agresivitou, Otevřená komunikace a konstruktivní kritika, Práce s odměnami a tresty ve škole, Spolupráce pedagoga s rodiči v celkovém rozsahu 28 hodin.

Do projektu byli zapojeni všichni žáci a pedagogové školy, naše aktivity se však dotkly i rodičů a rodinných příslušníků dětí nejen KZŠ, ale také Základní školy praktické a speciální Na Výsluní a MŠ Obchodní. Celý příspěvek

Svatý Mikuláš v KZŠ a v Mateřské škole Obchodní v UB

I tento rok naši školu navštívil sv. Mikuláš. Prošel postupně třídy prvního i druhého stupně. Kromě toho navštívil i MŠ Obchodní v Uherském Brodě. Káral děti za zlobivé chování a naopak chválil ty hodné. Poslechl si básničky či písničky. Nakonec všechny děti dostaly od andílků dárečky.

Tuto akci obdarování opět uspořádali členové školního parlamentu pod vedením Mgr. Michala Slintáka. Připravili kostýmy, nabalili dárky a přivolali do školy Mikuláše i s jeho pomocníky. Děkujeme Spolku rodičů a přátel KZŠ a otci Josefovi za finanční podporu.

Tato akce byla podpořena z dotace MŠMT prostřednictvím projektu Podpora implementace etické výchovy. Celý příspěvek

Schola z KZŠ na vánoční besídce kamarádů ze ZŠ praktické a ZŠ speciální v UB

V pondělí 21. prosince 2015 jsme měli opět možnost setkat se s kamarády ze Základní školy speciální a praktické. Tentokrát jsme mohli zazpívat jim i jejich rodičům na Vánoční besídce. Přispěli  jsme tak ke krásně nacvičenému pásmu písniček, pohádek a tanců s vánoční tématikou, které si připravili děti spolu se svými učitelkami a zpestřili nám tak den. Měli jsme možnost vidět pásmo o Ježíškovi, o sáňkování na dlouho očekávaném sněhu, originální pohádku o Karkulce a koledy, ke kterým jsme měli možnost se přidat. Vše bylo nádherně nacvičené a bylo vidět, že děti mají rádi jak tanec, tak zpěv.

Celý program zakončila schola z Katolické základní školy pod vedením paní asistentky Šujanské, třemi vánočními písněmi, za které jsme sklidili potlesk a velkou pochvalu. Završili jsme tak letošní projekt podporující zavedení Etické výchovy do výuky i do praktického života. Děkujeme našim kamarádům za možnost zapojit se do jejich besídky a přejeme jim krásné a požehnané Vánoce plné pohody a klidu a v Novém roce 2016 mnoho úspěchů a těšíme se na další společné akce. Celý příspěvek

Adventní družinové dílničky

I v letošním roce, na samém začátku prosince, uspořádala školní družina v rámci Dne otevřených dveří KZŠ tvořivé adventní dílničky.

V době od 14 do 17 hodin v prostorách jídelny mohly děti a jejich rodiče, ale i kdokoliv z příchozích návštěvníků, tvořit podle zájmu několik vánočních výrobků. Betlém a vánoční hvězdu z lékařských špachtlí, papírový adventní věnec zdobený vánočními motivy z fimo hmoty, přáníčko nebo ozdobný filcový stromeček. Celý příspěvek

Kateřinský jarmark 2015

Stalo se již tradicí, že se do prodeje na Kateřinském jarmarku (v pátek 27. listopadu a v sobotu 28. listopadu) aktivně zapojuje i naše škola. Děti se opravdu činily a vytvořily spoustu krásných drobností, které svou roztomilostí dotvoří sváteční atmosféru vašich domovů. Jako každý rok, tak i letos měly největší úspěch skládané figurky andělíčků, sněhuláků, mikulášů a čertíků, kterými si každoročně rozšiřujete své sbírky. Tyto komponenty pocházejí z chráněných dílen, takže už jejich nákupem škola přispívá na dobrou věc. Co se neprodalo při pátečním a sobotním prodeji, nabídlo se farníkům v neděli po mši svaté. Celkem jsme utržili rekordních 10 972,- Kč. Tento výtěžek bude zaslán na naše misijní aktivity. Děkujeme všem, kteří se na přípravě a zdárném průběhu celé akce podíleli a zejména děkujeme těm, kdo si naše výrobky zakoupili. Věříme, že vám udělají hodně radosti stejně jako utržené peníze, které pomohou lidem v nouzi. Přejeme Vám všem klidný adventní čas.

Celý příspěvek

Sportovní dopoledne

Ve středu 10. 6. zažili žáci netradiční dvouhodinovku tělocviku. Společně se žáky ZŠ speciální a ZŠ praktickou je čekalo 10 různorodých disciplín – hod do koše, střelba na fotbalovou či floorbalovou branku, běh pozadu, běh poslepu za zvukem tleskání a další. Tyto úkoly plnili společně v 5-7 členných týmech. Podle úspěšnosti splnění disciplíny obdržela skupina odpovídající počet bodů. Tři nejlepší družstva byla oceněna diplomem a všichni soutěžící dostali na doplnění energie sladkou odměnu. Celý příspěvek

Fotogalerie – Den matek 2015

Přinášíme první vzpomínky na nedělní vystoupení Katolické základní školy v Uherském Brodě ke svátku Dne matek.

V blízké době se také můžete těšit na videodokumentaci a dokonce i na reportáž Tv Noe.

Celý příspěvek

Srdečně vás zveme na oslavu Dne matek 2015

My – žáci Katolické základní školy a naši učitelé vás milé maminky, tatínci, babičky, dědečci, tety, strýcové a všichni přátelé zveme na oslavu Dne matek.

Chceme vám připraveným vystoupením ukázat, že vás všechny máme rádi a že si vaší lásky, obětí a modliteb velmi vážíme.

Těšíme se na vás 10. května 2015 od 15.00 hodin v Domě kultury v Uherském Brodě. Celý příspěvek

Ukliďme svět Na Výsluní

22. dubna slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost Den Země. Dnes je to více jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Tento den by nám měl připomenout, abychom žili v souladu s přírodou a nestavěli se vůči ní do opozice.

Každý z nás může svým chováním ovlivnit, v jakém prostředí se budeme pohybovat. Aby nešlo jen o plané řeči, rozhodli jsme se přiložit ruku k dílu. Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Uherském Brodě jsme vyrazili vybaveni pracovními rukavicemi a velkými pytli sbírat vše, co do přírody nepatří. Prošli jsme okolí naší školy a vydali se dál ke cvičišti se psy a k lokalitě kolem studánky.

Myslím, že nikdo nečekal, že najdeme takové „skvosty“ a že jich bude tolik. Zaplnili jsme více jak 20 pytlů odpadky a našli jsme pozoruhodné věci: rifle, pánvičku, několik bot, kraťasy, pneumatiky, temperovou barvu, hrnec, olej,…

Doufám, že se nám podařilo nejenom pročistit kus přírody, ale že teď si každý z nás rozmyslí, jestli obal od oplatku hodí za záda nebo strčí do kapsy.

Moc děkuji všem, kteří se do sběru zapojili. Celý příspěvek

Fotogalerie – Uklízíme svět Na Výsluní

Celý příspěvek

Ukliďme svět!

V pondělí 13. dubna vyrazily děti z 1. stupně (vyzbrojeny pytli, pracovními rukavicemi a několikerým důrazným poučením o tom, co mohou sbírat a co ne a jak se mají při práci chovat) do terénu uklízet okolí naší školy. Děti z 1., 2. a 3. třídy vyčistily celé sídliště Židovna, čtvrťáci a páťáci vysbírali okolí hotelu Brána a starého židovského hřbitova.

I když se na první pohled zdálo, že jsou tato místa relativně čistá, mezi výsadbou, v blízkosti domů i na dětských hřištích se našly věci, které tam určitě nepatří – od papírů, plastových sáčků nebo pet lahví, až po vánoční ozdoby, plechovky či jiné odpadky…

Děti se činily, seč mohly a bylo na nich vidět, že se práce neštítí. Měli jsme i moc milou odezvu od jedné babičky, která byla s vnučkou na dětském hřišti. Děti moc chválila a děkovala jim za to, co dělají pro přírodu, pro město i pro ostatní pořádné spoluobčany a holčičce vysvětlovala, jak je naše práce prospěšná. Bylo to příjemné a milé.  Celý příspěvek

Fotogalerie – Uklízíme svět; 13. dubna 2015

Celý příspěvek

Strana 1 z 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriky

 

Archív

Pro mládež

Jste návštěvník:
Dnešní návštěvy:

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Duch svatý vás poučí. (Lk 12,12)

 

Kalendář akcí

pondělí 4. září 2017 - Zahájení školního roku v 9.00 hodin mší svatou ve farním kostele

Video o sv. Dominiku

Krátký dokument vytvořený k 170. výročí narození patrona naší školy

 

Modlitba ke sv. Dominiku

Svatý Dominiku Savio, plnil jsi poctivě všechny své povinnosti a jsi pro nás vzorem neúnavné činnosti posvěcené modlitbou. Vypros i nám, abychom uměli při zachovávání svých povinností žít příkladným životem opravdové zbožnosti. Amen.

Pro zaměstnance

Vybrat jazyk