Oznámení ředitele školy

Strana 1 z 3123

Volné místo

Katolická základní škola v Uherském Brodě přijme od 1. 9. 2017 asistenta/asistentku pedagoga. Žádosti spolu s životopisem a doklady o vzdělání posílejte na adresu info@kzsub.cz do 20. 6. 2017.

Mgr. Ivo Ertl

Zákaz používání mobilů a elektronických zařízení

Zákaz používání mobilů a elektronických zařízení platí v průběhu celého školního vyučování (vyučovací hodiny + přestávky), při výuce v tělocvičnách a na školním hřišti, v průběhu oběda ve ŠJ a v průběhu docházky do ŠD a ŠK. Přístroj může být zapnut pouze ve výjimečných situacích po domluvě s vyučujícím (např. k výukovým účelům apod.).

Platnost: od 1.3.2017 Celý příspěvek

Nabídka pracovního místa

Katolická základní škola v Uherském Brodě přijme od nového školního roku 2017/2018 vychovatelku do školní družiny.

Žádosti spolu s životopisem a doklady o vzdělání posílejte na adresu info@kzsub.cz do 31. 5. 2017.

Informace k zápisu do 1. třídy

Zápis do 1. třídy na školní rok 2017/2018  proběhne v úterý 4. dubna 2017 od 13.00 do 17.00 hodin. 

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018.

Rodiče s sebou přinesou rodný list dítěte, svůj průkaz totožnosti, případně případně vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a zápisní lístek žáka, souhlas a prohlášení rodičů. (dokumenty označené kurzívou obdrží zákonný zástupce dítěte během zápisu). Datum vyplnění musí být 4. dubna 2017. Celý příspěvek

S novým rokem vychází i nové číslo našeho časopisu Dominik

Konečně je to tady! Nový rok, lidé si dávají předsevzetí, slaví, pouštějí petardy a ohňostroje, těší se na další zážitky, které si pro ně chystá nový rok. Prostě je tu tradiční společná euforie, kterou si někteří užívají, jiní se do ní trochu nutí a další ji úplně ignorují a jdou na silvestra raději spát. Můj osobní pohled se rovná spíše takové malé očistě. Když se ráno 1. ledna probudím do nového roku, vždy se cítím tak svěže a „nově“? A stejně je to v březnu pryč a zase čekám na další rok, abych znovu ucítila ten pocit novosti… Celý příspěvek

Ředitelské volno pro 2. stupeň

Ředitelství KZŠ oznamuje, že v úterý 29. listopadu 2016 bude z technických důvodů ředitelské volno pouze na II. stupni naší školy (Na Výsluní). Na I. stupni bude probíhat řádná výuka (bez oběda), připravte dětem obědovou svačinu.

Mgr. Ivo Ertl

Zahradní slavnost

Děkuji všem organizátorům za přípravu a realizaci letošního ročníku Zahradní slavnosti, která proběhla v sobotu 21. května odpoledne za nádherného počasí a v parčíku před naším II. stupněm Na Výsluní.

Velké dík patří hlavně paní Marii Rožkové a dalším obětavým rodičům našich žáků. Jsem rád, že máme v týmu KZŠ takové spoluhráče. Bylo to moc příjemné odpoledne plné her, soutěží, dobrého jídla a hudby  i neformálního setkávání žáků, vyučujících, rodičů i prarodičů, při kterém se všichni mohli cítit jako jedna velká rodina.

Moc za to všem zúčastněným děkuji a těším se na další společné akce.

Mgr. Ivo Ertl

Informace pro nové zájemce o vzdělávání na KZŠ

KZŠ oznamuje, že zejména naši budoucí šesťáci v září rádi přivítají nové kamarády. V šesté třídě budete mít možnost zakusit opravdovou rodinnou atmosféru. Těšíme se na Vás na prahu druhého desetiletí školy. Bližší informace získáte u vedení školy.

Katolická základní škola v UB přijme

Katolická základní škola v Uherském Brodě přijme od 1. 9. 2016 vyučujícího MAT – FY nebo MAT – CH. Žádosti spolu s životopisem a doklady o vzdělání posílejte na adresu info@kzsub.cz do 28. 5. 2016.

Katolická základní škola v Uherském Brodě přijme od 1. 9. 2016 školního psychologa a speciálního pedagoga. Žádosti spolu s životopisem a doklady o vzdělání posílejte na adresu info@kzsub.cz do 28. 5. 2016.

Oznámení o rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělání

Oznámení o rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělání

Vánoční přání

Bůh nás má rád, miluje nás tolik,

že nám dal svého Syna za bratra

jako světlo do našich temnot.

Pán nám opakuje: „Nebojte se“

(Lk 2,10)

Papež František

Radostné svátky vánoční a rok bohatý na Boží milosti

přejí všem rodičům, přátelům, dobrodincům a příznivcům

žáci a zaměstnanci Katolické základní školy v Uherském Brodě

vanocni_prani_KZS_15

Informace k zápisu do 1. třídy

Zápis do 1. třídy na školní rok 2016/2017  proběhne v úterý 19. ledna 2016 od 13.00 do 17.00 hodin. 

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2016/2017.

Rodiče s sebou přinesou rodný list dítěte, svůj průkaz totožnosti, případně vyplněný vstupní dotazník,  žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, souhlas a prohlášení rodičů. (dokumenty označené kurzívou obdrží zákonný zástupce dítěte během zápisu)

Začátek školní docházky lze odložit na základě písemné žádosti zákonného zástupce s doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení a dětského lékaře nebo klinického psychologa. Celý příspěvek

Preference rodičů KZŠ

Protože nás zajímají názory rodičů našich žáků, provedla ve 2. pololetí minulého roku naše škola dotazníkové šetření s cílem získat od rodičů zpětnou vazbu. Ze 157 rozdaných dotazníků jsme obdrželi 125 vyplněných, což představuje téměř 80 procent. V následujících grafech předkládáme zajímavé výsledky našeho šetření. Děkujeme všem respondentům za jejich odpovědi a těšíme se na konstruktivní spolupráci.

Mgr. Ivo Ertl

Vyhodnocení dotazníku v grafech

Účast KZŠ v projektech EU

Naší škole se podařilo během prázdnin získat finanční prostředky ve výši téměř 400.000,- Kč z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost hned ze dvou výzev.

První projekt v rámci výzvy č. 56 je zaměřena na rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání, zejména na cizojazyčné vzdělávání, kdy se žáci i učitelé pojedou vzdělávat do zahraničních škol, a dále na čtenářskou gramotnost (konkrétně na vybavení školní knihovny a zavedení čtenářských dílen).

Druhý projekt v rámci výzvy č. 57 je zaměřen na podporu individuálních ústních komunikačních dovedností žáků i učitelů ZŠ v anglickém jazyce prostřednictvím elektronického výukového programu, který by měl být mnohem efektivnější než klasická výuka cizích jazyků. Tato metoda bude testována v 6. a 8. ročníku.

Mgr. Ivo Ertl

Oznámení o výsledcích doplňovacích voleb do školské rady KZŠ v Uherském Brodě

Dne 1.10.2015 proběhly v budově KZŠ , Jirchářská 823 doplňující volby do školské rady.

Přípravný výbor pracoval ve složení: Marie Suchá, Štěpánka Kachníková, Miroslava Robová

Z řad rodičů se zúčastnilo celkem 22 voličů, z 5 navržených kandidátů byla zvolena paní Marie Rožková.

V Uherském Brodě 2.10.2015

Mgr. Ivo Ertl, ředitel školy

Strana 1 z 3123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriky

 

Archív

Pro mládež

Jste návštěvník:
Dnešní návštěvy:

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Duch svatý vás poučí. (Lk 12,12)

 

Kalendář akcí

pondělí 4. září 2017 - Zahájení školního roku v 9.00 hodin mší svatou ve farním kostele

Video o sv. Dominiku

Krátký dokument vytvořený k 170. výročí narození patrona naší školy

 

Modlitba ke sv. Dominiku

Svatý Dominiku Savio, plnil jsi poctivě všechny své povinnosti a jsi pro nás vzorem neúnavné činnosti posvěcené modlitbou. Vypros i nám, abychom uměli při zachovávání svých povinností žít příkladným životem opravdové zbožnosti. Amen.

Pro zaměstnance

Vybrat jazyk