Pro rodiče

Strana 1 z 2812345...1020...Poslední »

Potřetí s EDISONem

Týden od 9. do 13. 10. 2017 strávili na naší škole zahraniční studenti, kteří k nám přijeli v rámci jednoho z projektů organizace AIESEC , mezinárodní organizace, která zprostředkovává studentům praxi formou zahraničních stáží. Nyní je AIESEC se 70 000 členy největší organizací řízenou studenty.   Projekt EDISON se zaměřuje na žáky mateřských, základních a středních škol a jeho cílem je mezikulturní výměna. Více na http://www.aiesec.cz/. Celý příspěvek

„Tajuplná škola“

Ve středu 19. října proběhla naše první letošní Předškolička na téma Tajuplná škola. Pro odvážné objevitele z řad budoucích prvňáků si paní učitelky přichystaly několik hádanek, úkolů a her, během kterých si děti mohly prohlédnout celou školu.

Všichni předškoláci byli moc šikovní, vůbec se nebáli nechat maminky a tatínka v jídelně a s elánem se pustili do první školní práce – naučili se písničku, našli schované hříbky, zahráli si na švestkové knedlíky a nakonec si podzimními plody naplnili své košíčky, které jim doma budou připomínat, že příště se v Předškoličce sejdeme ve středu 15. listopadu.

Na všechny předškoláky i jejich rodiče se těší paní učitelky KZŠ.

Jana Sovišová

Tvořme společně – prostředí pro úspěšné a odpovědné absolventy

Vážení rodiče,                            

na základě výsledků dotazníkových šetření v minulém školním roce chceme v letošním roce posunout naši školu blíže k naplnění vize. V oblasti vzdělávání máme výborné výsledky, naši absolventi se úspěšně dostali na střední školy, ve srovnávacích testech máme nadprůměrné výsledky. Proto se chceme zaměřit více na vztahy a celkový osobnostní rozvoj žáků. Chceme vybudovat bezpečnou rodinnou školu založenou na partnerství, lásce, důslednosti a prosociálnosti. Chceme, aby se naši absolventi dobře uplatnili ve společnosti. Proto je povedeme  také k odpovědnosti, toleranci a spolupráci s druhými.

Proto jsme tento školní rok zavedli do naší školy tři zlatá pravidla, která povedou hlavně ke zlepšení vztahů, ale i k dalšímu zkvalitnění výsledků vzdělávání. K tomu, abychom uspěli (a tím i Vaše děti), potřebujeme Vaši spolupráci, potřebujeme být jednotní a hlavně důslední. Škola má také připravovat pro život. Umetáním cestičky žádné dítě nepřipravíte na budoucí život. Pokud má mít nějaké pravidlo pozitivní dopad (např. pro bezpečné prostředí ve škole), musíme ho všichni dodržovat a prosazovat. Proto je nutná nulová tolerance k jejich porušování. Nulová tolerance znamená pouze jedno, že NE znamená NE. Co je špatné, to se nedělá.

Nulová tolerance nesmí být pouze na úrovni učitelů, ale především na úrovni dětí samotných. Důležité je, aby si děti uvědomily, k čemu pravidla jsou. Pravidla především chrání (stejně jako Desatero). Neubližovat druhým, nepodílet se na špatných věcech, nést důsledky svého jednání, netolerovat věci, které jsou špatné a oznámit je vyučujícímu. To není žalování, ale budování bezpečného prostředí. Věřím, že důsledné dodržování pravidel přinese dobré ovoce.  

Zlatá pravidla naší školy

  1. Vždy máš možnost volby, vždy za ni neseš odpovědnost. (Co zaseješ, to sklidíš.)
  2. Co sám nechceš, nečiň jinému.
  3. Když chceš něco získat, opusť zónu pohodlí. (Nic není zadarmo.)

Tato pravidla chceme postupně uvádět v život jako součást školní kultury. Chceme postupovat po malých krůčcích, abychom mohli postupně monitorovat změny pozitivním směrem. K jednotlivým pravidlům připravujeme aktivity a věříme, že společně posuneme školu dál.

Proto se budeme v jednotlivých měsících zaměřovat na konkrétní věci. Začínáme měsícem pomůcek – podporou prvního pravidla. Vyučující budou jednotně a důsledně vyžadovat připravenost pomůcek na vyučování. Chceme tak posílit odpovědnost žáků a zároveň je vést k tomu, aby pochopili, že za své jednání ponesou následky. Prosíme, abyste hlavně mladším dětem pomohli a všem dětem vysvětlili, že je tím připravujeme na jejich budoucí studium či profesi.     

Děkuji Vám všem za spolupráci, podporu a modlitby za naši školu.

Mgr. Ivo Ertl, ředitel školy

Tvořme společně – rodinnou školu

V úterý 25. září se konala schůze Spolku rodičů a přátel KZŠ v Uherském Brodě. Byl zde zvolen nový výbor spolku, jehož předsedou výboru se stal pan Jan Smrtka. Dalšími členy jsou Vít Koudela, Martina Bujáčková, Zuzana Hložková a Monika Lisoňková. Chtěl bych novému výboru popřát hodně sil, nápadů a Božího vedení a těším se na vzájemnou plodnou spolupráci rodičů, žáků a pedagogů. Celý příspěvek

Kroužek Patchwork – ohlédnutí se za loňským rokem 2016/17 a co nás čeká v novém školním roce 2017/18

Žáci KZŠ UB měli možnost ve školním roce 2016/17 už třetím rokem navštěvovat kroužek Patchwork, který je součástí Školního klubu při KZŠ UB. Novinkou bylo to, že Patchwork I mohli využívat žáci prvního stupně. Celý příspěvek

Prázdninové setkání kroužku patchwork

Na konci školního roku 2016/17 jsem dostala podmět k tomu, abych zorganizovala příměstský tábor kroužku Patchwork. Tato myšlenka mě zaujala, ale tím, že mám malé dítě,  byla by pro mě organizace tábora složitá, tak jsem se rozhodla pro jednodenní setkání na konci prázdnin na zahradě mého domu. Celý příspěvek

Důležité informace pro rodiče a žáky

Rozvrh hodin na školní rok 2017/2018

Školní družina

Nabídka kroužků školního klubu

Doplňovací volby do Školské rady KZŠ

Doplňovací volby do Školské rady KZŠ proběhnou v pondělí 18. září 2017 od 15:00 do 17:00 v budově školy Na Výsluní 2047 a  v úterý 19. září 2017 od 14:00 do 16:30 v budově školy  na Jirchářské 823. Volen bude 1 člen z řad zákonných zástupců žáků školy.

Kandidáty z řad zákonných zástupců žáků školy mohou oprávněné osoby, tj. zákonní zástupci žáků KZŠ, navrhovat osobně nebo elektronicky paní Mgr. Marii Suché, předsedkyni přípravného výboru. Dalšími členy přípravného výboru jsou Mgr. Štěpánka Kachníková a Mgr. Veronika Hřibová.

V Uherském Brodě 24. srpna 2017

Mgr. Ivo Ertl, ředitel školy

Prázdninové číslo školního časopisu Dominik

Prázdninový Dominik není jen posledním číslem v tomto školním roce. Společně se školním rokem jsme se rozloučili i s absolventy naší školy, kteří mají stránky našeho školního časopisu dlouhá léta na svědomí.

Tímto bychom Vám chtěli, naši milí deváťáci, za vaši práci poděkovat a popřát vám do života jen to dobré. Díky vaší bohaté tvůrčí činnosti jste za sebou zanechali nejen krásné vzpomínky, ale také odkaz, na který snad navážou další ročníky.

Krásné prázdniny a taky pěkné chvilky s našim prázdninovým Dominikem. Celý příspěvek

Úřední dny a hodiny během prázdnin

3. – 4. července 2017 od 8.00 – 11.00 hodin

10. – 11. července 2017 od 8.00 – 11.00 hodin

28. – 31. srpna 2017  od 8.00 – 11.00 hodin

Zahájení školního roku 4. září 2017 v 9.00 hodin mší svatou ve farním kostele, sraz v 8.45 hodin před kostelem.

Výlet 6. třída

Je to tady!

Pátek 2. června a 6. třída se vydává na školní výlet do Olomouce. V 6:45 jsme odjeli vlakem do Starého Města, kde jsme přesedali na další vlak, který už jel přímo do Olomouce (cesta trvala asi dvě hodiny).

Po příjezdu jsme nasedli na tramvaj a jeli k Pevnosti poznání. Když jsme se tam dostali, byl na dvě hodiny rozchod po všech částech areálu. („Mistr“ Vašek ztratil lístek, takže musel turnikety podlézat.)

Následoval přesun na Horní náměstí, kde jsme dostali druhý rozchod dne, tentokrát po Olomouci. Celý příspěvek

Sběr papíru – UKONČEN

Od úterý 30. května jsou u obou budov školy přistaveny speciální kontejnery – zvlášť na noviny a časopisy (letáky) a zvlášť na kartony a lepenky.

Zapojte se a udělejte něco pro lepší životní prostředí!

Sběr papíru trvá do pondělí 5. června.

Zahradní slavnost 2017

Děkuji všem organizátorům i účastníkům za úžasné sobotní odpoledne. I letos bylo plné sluníčka, her, soutěží, dobrého jídla a hudby  i neformálního setkávání žáků, vyučujících, rodičů i prarodičů. Zejména chci poděkovat stávajícímu výboru Spolku rodičů  paní Mentzlové, Němečkové, Robové, panu Kopuncovi a hlavně paní Rožkové za skvělou organizaci a koordinaci všech aktivit. Věřím, že podobnou atmosféru budeme zažívat i v dalších letech při dalších setkáních. Proto také znovu prosím stávající i případné nové členy o aktivní zapojení do dalšího fungování výboru. Děkuji všem za další podporu naší školy.

Mgr. Ivo Ertl

Z ohlasů rodičů:

Celý příspěvek

4. třída na dopravním hřišti

Dne 19.5.2017 se žáci 4. třídy zúčastnili výuky na dopravním hřišti. Počasí oproti říjnu přálo, svítilo sluníčko, prostě krásný květnový den.

Výuka začínala teoretickou částí, kdy si žáci opakovali, co se už při minulé návštěvě dozvěděli na prvním kurzu dopravní výchovy, tj. jak správně jezdit na kole v silničním provozu, jak rozlišovat dopravní značky a jaké vybavení mí jízdní kolo mít. Také řešili různé dopravní situace, jak se na kole správně a bezpečně pohybovat a předcházet tím úrazům. Poté, co napsali test, následovaly jízdy zručnosti. Kruhový objezd a ukazování před křižovatkami byl občas problém, ale nakonec tuto část všichni úspěšně zvládli.

Po vyhodnocení testů všichni získali „řidičák“ na kolo, někteří ovšem s podmínkou opakovaných jízd na dopravním hřišti. Žáci získali mnoho teoretických i praktických poznatků. Celý příspěvek

Ukliďme Česko

Ve středu 17. 5. 2017 jsme se na 1. stupni zapojili téměř s měsíčním zpožděním do akce ke Dni Země „Ukliďme Česko“. Po velké přestávce jsme vyrazili po třídách do ulic sídliště Židovna vybaveni pracovními rukavicemi a velkými modrými pytli. Jako každý rok jsme prošmejdili každičké zákoutí či keř a opět jsme se nestačili divit, co všechno jsou lidé schopni vyhodit pod svá okna. Našli jsme nejen papíry a papírky, plastové obaly, ale také boty nebo celý srolovaný koberec. (Doufejme, že si ho do těch keřů někdo jen neodložil…) 🙂

Děkujeme všem žákům, kteří za naše neukázněné občany odvedli kus pořádné práce! Celý příspěvek

Strana 1 z 2812345...1020...Poslední »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriky

 

Archív

Pro mládež

Jste návštěvník:
Dnešní návštěvy:

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Duch svatý vás poučí. (Lk 12,12)

 

Kalendář akcí

pondělí 4. září 2017 - Zahájení školního roku v 9.00 hodin mší svatou ve farním kostele

Video o sv. Dominiku

Krátký dokument vytvořený k 170. výročí narození patrona naší školy

 

Modlitba ke sv. Dominiku

Svatý Dominiku Savio, plnil jsi poctivě všechny své povinnosti a jsi pro nás vzorem neúnavné činnosti posvěcené modlitbou. Vypros i nám, abychom uměli při zachovávání svých povinností žít příkladným životem opravdové zbožnosti. Amen.

Pro zaměstnance

Vybrat jazyk