Spolek rodičů a přátel školy

Strana 1 z 212

Tvořme společně – rodinnou školu

V úterý 25. září se konala schůze Spolku rodičů a přátel KZŠ v Uherském Brodě. Byl zde zvolen nový výbor spolku, jehož předsedou výboru se stal pan Jan Smrtka. Dalšími členy jsou Vít Koudela, Martina Bujáčková, Zuzana Hložková a Monika Lisoňková. Chtěl bych novému výboru popřát hodně sil, nápadů a Božího vedení a těším se na vzájemnou plodnou spolupráci rodičů, žáků a pedagogů. Celý příspěvek

Zahradní slavnost 2017

Děkuji všem organizátorům i účastníkům za úžasné sobotní odpoledne. I letos bylo plné sluníčka, her, soutěží, dobrého jídla a hudby  i neformálního setkávání žáků, vyučujících, rodičů i prarodičů. Zejména chci poděkovat stávajícímu výboru Spolku rodičů  paní Mentzlové, Němečkové, Robové, panu Kopuncovi a hlavně paní Rožkové za skvělou organizaci a koordinaci všech aktivit. Věřím, že podobnou atmosféru budeme zažívat i v dalších letech při dalších setkáních. Proto také znovu prosím stávající i případné nové členy o aktivní zapojení do dalšího fungování výboru. Děkuji všem za další podporu naší školy.

Mgr. Ivo Ertl

Z ohlasů rodičů:

Celý příspěvek

Pozvánka na Zahradní slavnost

Spolek rodičů a přátel při Katolické základní škole v Uherském Brodě a Katolická základní škola v Uherském Brodě zvou žáky, učitele a zaměstnance KZŠ UB, rodiče, sourozence a všechny příznivce školy na zahradní slavnost, která se uskuteční v sobotu 27. května 2017 od 15 hodin v zahradě před budovou II. stupně Na Výsluní v Uherském Brodě.

Program: soutěže a hry pro předškoláky, žáky mladší i starší, a také rodiče

Občerstvení zajištěno: možno zakoupit čaj, kávu, pivo, párky v rohlíku, nakládaný hermelín a klobásky na grilu…

Milovníkům sladkého budou opět k dispozici buchty, koláče domácí výroby a zmrzlina, stejně jako těm, co dávají přednost masu, domácí škvarky.

Motto: „Pojďme se potkat, vždyť zahradní slavnost je v Brodě jen jedna!“

Za nepříznivého počasí se setkání uskuteční v prostorách II. stupně KZŠ.

Svatý Mikuláš v KZŠ a v Mateřské škole Obchodní

I tento rok naši školu navštívil sv. Mikuláš. Prošel nejprve všechny třídy prvního stupně naší školy. Poté navštívil i MŠ Obchodní v Uherském Brodě a nakonec zavítal i do tříd druhého stupně KZŠ.

Káral děti za zlobivé chování a naopak chválil ty hodné. Poslechl si básničky či písničky. Čerti letos moc práce neměli, protože všichni slíbili, že se polepší. Nakonec všechny děti dostaly od andílků dárečky.

Tuto akci obdarování opět zorganizovali členové žákovského parlamentu a další dobrovolníci pod vedením Mgr. Michala Slintáka. Připravili kostýmy, nabalili dárky a přivolali do školy Mikuláše i s jeho pomocníky. Patří jim za to velké poděkování. Děkujeme také Spolku rodičů a přátel KZŠ a otci Josefovi za finanční podporu. Celý příspěvek

Pozvánka na schůzi spolku

Vážení členové Spolku rodičů a přátel KZŠ UB,

v úterý 20. září 2016 od 16:30 hodin se ve školní jídelně na Jirchářské uskuteční schůze Spolku rodičů a přátel Katolické základní školy v Uherském Brodě. Schůze spolku se s právem hlasovacím účastní všichni delegáti tříd, s hlasem poradním se schůze spolku mohou účastnit všichni členové spolku.

Na programu bude mimo jiné: Celý příspěvek

Zahradní slavnost

Děkuji všem organizátorům za přípravu a realizaci letošního ročníku Zahradní slavnosti, která proběhla v sobotu 21. května odpoledne za nádherného počasí a v parčíku před naším II. stupněm Na Výsluní.

Velké dík patří hlavně paní Marii Rožkové a dalším obětavým rodičům našich žáků. Jsem rád, že máme v týmu KZŠ takové spoluhráče. Bylo to moc příjemné odpoledne plné her, soutěží, dobrého jídla a hudby  i neformálního setkávání žáků, vyučujících, rodičů i prarodičů, při kterém se všichni mohli cítit jako jedna velká rodina.

Moc za to všem zúčastněným děkuji a těším se na další společné akce.

Mgr. Ivo Ertl

Fotogalerie – Zahradní slavnost 21. května 2016

Celý příspěvek

Zahradní slavnost 2016

Spolek rodičů a přátel při Katolické základní škole v Uherském Brodě a Katolická základní škola v Uherském Brodě zvou žáky, učitele a zaměstnance KZŠ UB, rodiče, sourozence a všechny příznivce školy na zahradní slavnost, která se uskuteční v sobotu 21. května 2016 od 15 hodin v zahradě před budovou II. stupně Na Výsluní v Uherském Brodě.

Program: soutěže a hry pro předškoláky, žáky mladší i starší, a také rodiče

Občerstvení zajištěno: možno zakoupit domácí jablečný mošt, čaj, kávu, pivo, párky v rohlíku, nakládaný hermelín, špekáčky a klobásky na grilu… Celý příspěvek

Pozvánka na organizační schůzku k zahradní slavnosti

Vážení rodiče, členové spolku, přátelé školy,

zvu Vás tímto na organizační schůzku k zahradní slavnosti, kterou 21.5.2016 pořádá, na zahradě před budovou Na Výsluní, Spolek rodičů KZŠ a KZŠ.

Schůzka se bude konat 5.4.2016 v 16.30h v jídelně I. stupně KZŠ v Jirchářské ulici.

Vzhledem k tomu, že bude třeba dobrovolníků k zajištění stanovišť pro hry, občerstvení atp., prosím Vás jménem výboru spolku o hojnou účast a aktivitu. Pokud nás bude postatečný počet, věřím, že si slavnost užijeme bez zbytečného shonu a přebíhání mezi potřebnými činnostmi.

Program schůze: Celý příspěvek

Nový uherskobrodský betlém potěší všechny patrioty

Všechny patrioty, a to i ty, kterým jinak křesťanství nic neříká, jistě potěší počin Spolku rodičů a přátel Katolické základní školy v Uherském Brodě. Rozhodli se totiž vytvořit unikátní betlém, v němž Svatou rodinu neobklopuje prostředí judského městečka, ale budovy a obyvatelé Uherského Brodu.

Vybranými stavbami jsou samozřejmě oba kostely, radnice, ale i náměstí s kašnou, historická budova katolické školy v tzv. židovně nebo kaple sv. Václava. Tvůrci nezapomněli ani na městské části, které zastupují havřické búdy a těšovská zvonička. „Několik let jsem žila v Praze, ale přes všechny vymoženosti velkoměsta si mě Brod svou atmosférou přitáhl zpět,“ vysvětluje svou motivaci hlavní organizátorka a předsedkyně spolku rodičů Marie Rožková. Oslovila proto kamarádku malířku Markétu Zemanovou a z jejích kreseb sestavila trojrozměrný model, v němž se mohou poznat i někteří Broďané. „Kromě představitelů města, jako je pan starosta, se malému Ježíškovi přišli poklonit pan děkan, folklorní soubor Holúbek, děti z katolické základní školy a konečně i členové spolku rodičů při KZŠ,“ vyjmenovává Marie Rožková. Celý příspěvek

Spolek rodičů a přátel KZŠ

V souvislostí s novelou Občanského zákoníku se Sdružení sv. Dominika Savia při Katolické základní škole v Uherském Brodě přejmenovalo na Spolek rodičů a přátel Katolické základní školy v Uherském Brodě.

Kromě změny názvu došlo i ke změně webových stránek a e-mailové adresy. Spolek bude dále podporovat činnost školy.

Pozvánka na schůzi sdružení

Vážení členové Sdružení sv. Dominika Savia,

v úterý 29. září 2015 od 17 hodin se ve školní jídelně na Jirchářské uskuteční schůze Sdružení sv. Dominika Savia. Schůze sdružení se s právem hlasovacím účastní všichni delegáti tříd, s hlasem poradním se schůze sdružení mohou účastnit všichni členové sdružení.

Na programu bude mimo jiné:

1. debata o činnosti sdružení a plán činnosti na následující rok

2. zpráva o hospodaření

3. debata o finanční podpoře činnosti školy

4. výše členských příspěvků na školní rok 2015/16

5. další témata, která navrhnou k projednání členové sdružení (můžete posílat už teď e-mailem nebo navrhnout přímo na schůzi)

Za radu sdružení

Marie Rožková, předseda

Zahradní slavnost 2015

Sdružení sv. Dominika Savia ve spolupráci s Katolickou základní školou v Uherském Brodě uspořádalo v sobotu 23. května již třetí Zahradní slavnost. I když nám letos počasí nepřálo a zvolili jsme „mokrou variantu“, tedy přesun z klášterní zahrady do vnitřních prostor kláštera, slavnost se vydařila. Přišlo téměř 210 návštěvníků (loni 240). Hlavním programem byly opět hry a soutěže pro děti, neméně důležité bylo přátelské posezení u bohatého občerstvení.

Poděkování patří 11 rodinám, které napekly buchty – letošní výběr byl opět skvělý –, a všem, kdo jakkoli pomohli s organizací – přípravou soutěží a her, nákupem občerstvení, obsluhou, dopravou, úklidem apod.

Zahradní slavnost pořádá sdružení ryze dobrovolnicky, a spolupracuje přitom s dalšími subjekty – dominikánský klášter nám poskytl své prostory, Centrum pro rodinu zázemí kuchyňky a hernu pro nejmenší děti, rodiče, učitelé a žákovský parlament se podělili o přípravu soutěží. Při spolupráci tolika subjektů sice někdy něco i zaskřípe, ale hlavní je, že každá podobná akce propojuje členy komunity, jejímž středem je „naše“ škola, tj. učitelky a učitele, žáky i rodiče. Celý příspěvek

Fotogalerie – Zahradní slavnost 2015

Děkuji všem zapojeným rodičům i prarodičům, žákům a vyučujícím za výbornou přípravu a organizaci letošní Zahradní slavnosti, která letos proběhla pod heslem: „Podpoř svou školu!“ a těším se na další setkání.

Děkujeme také všem ostatním, kteří i přes nepříznivé počasí přišli a podpořili naši (svou) školu svou účastí.

Mgr. Ivo Ertl, ředitel KZŠ
Celý příspěvek

Zahradní slavnost 2015 – pozvánka

Sdružení sv. Dominika Savia při Katolické základní škole v Uherském Brodě a Katolická základní škola v Uherském Brodě zvou žáky, učitele a zaměstnance KZŠ UB, rodiče, sourozence a všechny příznivce školy na zahradní slavnost, která se uskuteční v sobotu 23. května 2015 od 15 hodin v klášterní zahradě v Uherském Brodě.

Program: soutěže a hry pro malé i velké, tatínky i maminky, ukázka dravých ptáků.

Občerstvení zajištěno: možno zakoupit domácí jablečný mošt, čaj, kávu, pivo, párky v rohlíku, nakládaný hermelín, špekáčky a klobásky na grilu…

Milovníkům sladkého budou opět k dispozici buchty, koláče domácí výroby a zmrzlina, stejně jako těm, co dávají přednost masu, domácí škvarky a pečená kýta.

Motto: Podpoř svou školu!

Za nepříznivého počasí se setkání uskuteční v přízemí kláštera (Centrum pro rodinu, dříve ZUŠ).

Strana 1 z 212

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriky

 

Archív

Pro mládež

Jste návštěvník:
Dnešní návštěvy:

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Duch svatý vás poučí. (Lk 12,12)

 

Kalendář akcí

pondělí 4. září 2017 - Zahájení školního roku v 9.00 hodin mší svatou ve farním kostele

Video o sv. Dominiku

Krátký dokument vytvořený k 170. výročí narození patrona naší školy

 

Modlitba ke sv. Dominiku

Svatý Dominiku Savio, plnil jsi poctivě všechny své povinnosti a jsi pro nás vzorem neúnavné činnosti posvěcené modlitbou. Vypros i nám, abychom uměli při zachovávání svých povinností žít příkladným životem opravdové zbožnosti. Amen.

Pro zaměstnance

Vybrat jazyk