Tvořme společně – prostředí pro úspěšné a odpovědné absolventy

Vážení rodiče,

na základě výsledků dotazníkových šetření v minulém školním roce chceme v letošním roce posunout naši školu blíže k naplnění vize. V oblasti vzdělávání máme výborné výsledky, naši absolventi se úspěšně dostali na střední školy, ve srovnávacích testech máme nadprůměrné výsledky. Proto se chceme zaměřit více na vztahy a celkový osobnostní rozvoj žáků. Chceme vybudovat bezpečnou rodinnou školu založenou na partnerství, lásce, důslednosti a prosociálnosti. Chceme, aby se naši absolventi dobře uplatnili ve společnosti. Proto je povedeme  také k odpovědnosti, toleranci a spolupráci s druhými. Proto jsme tento školní rok zavedli do naší školy tři zlatá pravidla.

  1. Vždy máš možnost volby, vždy za ni neseš odpovědnost. (Co zaseješ, to sklidíš.)
  2. Co sám nechceš, nečiň jinému.
  3. Když chceš něco získat, opusť zónu pohodlí. (Nic není zadarmo.)

Tato pravidla povedou hlavně ke zlepšení vztahů, ale i k dalšímu zkvalitnění výsledků vzdělávání. K tomu, abychom uspěli (a tím i Vaše děti), potřebujeme Vaši spolupráci, potřebujeme být jednotní a hlavně důslední. Škola má také připravovat pro život. Umetáním cestičky žádné dítě nepřipravíte na budoucí život. Pokud má mít nějaké pravidlo pozitivní dopad (např. pro bezpečné prostředí ve škole), musíme ho všichni dodržovat a prosazovat. Proto je nutná nulová tolerance k jejich porušování. Nulová tolerance znamená pouze jedno, že NE znamená NE. Co je špatné, to se nedělá.

Nulová tolerance nesmí být pouze na úrovni učitelů, ale především na úrovni dětí samotných. Důležité je, aby si děti uvědomily, k čemu pravidla jsou. Pravidla především chrání (stejně jako Desatero). Neubližovat druhým, nepodílet se na špatných věcech, nést důsledky svého jednání, netolerovat věci, které jsou špatné a oznámit je vyučujícímu. To není žalování, ale budování bezpečného prostředí. Věřím, že důsledné dodržování pravidel přinese dobré ovoce.

Tato pravidla chceme postupně uvádět v život jako součást školní kultury. Chceme postupovat po malých krůčcích, abychom mohli postupně monitorovat změny pozitivním směrem. K jednotlivým pravidlům připravujeme aktivity a věříme, že společně posuneme školu dál.

Proto se budeme v jednotlivých měsících zaměřovat na konkrétní věci. Začínáme měsícem pomůcek – podporou prvního pravidla. Vyučující budou jednotně a důsledně vyžadovat připravenost pomůcek na vyučování. Chceme tak posílit odpovědnost žáků a zároveň je vést k tomu, aby pochopili, že za své jednání ponesou následky. Prosíme, abyste hlavně mladším dětem pomohli a všem dětem vysvětlili, že je tím připravujeme na jejich budoucí studium či profesi.

Děkuji Vám všem za spolupráci, podporu a modlitby za naši školu.

Mgr. Ivo Ertl, ředitel školy