Milion dětí se modlí

Stejně jako v minulých letech jsme se i letos 18. října v 9:00 sešli na II. stupni k modlitbě růžence, abychom se připojili k celosvětové výzvě „Milion dětí se modlí za jednotu a mír ve světě“.

Ne nadarmo se říká, že dobrých lidí se všude vejde dost, neboť jsme se letos modlili v trochu těsnějších podmínkách.

Modlitbu zahájil otec Zdeněk a následující desátky si rozdělili žáci z jednotlivých tříd.  Na konci růžence ještě zazněla zasvěcující modlitba k Panně Marii, po které duchovní hodinku ukončila píseň Madona. Tak jako se v ní zpívá „Když se zdá, že kolem zlo, kde vzít sílu člověk má, kde se ukrýt než u Matky, která dětem pokoj dá…“, kéž se i v našich srdcích v dnešní uspěchané době najde chvilka pokoje.

Mgr. Sylvie Píšková