Školní kolo recitační soutěže dětí ze školní družiny

V úterý 31. října proběhla v dopoledních hodinách recitační soutěž školní družiny. Letos se rozhodlo recitovat celkem 22 dětí z první až páté třídy. Obecenstvo vytvořili prváci a třeťáci, kteří se přišli na své spolužáky podívat a podpořit je hlasitým potleskem. Do poroty zasedla p. uč. Marie Suchá (které tímto moc děkujeme) a obě paní vychovatelky. Soutěžící byli dobře připraveni, na některých méně zdařilých výkonech se zcela jistě podepsala tréma. Porota se rozhodla ocenit tyto recitátory, z nichž děti, které získaly první a druhé místo, postupují do okrskového kola, kde budou reprezentovat naši družinu:

kategorie 1. tříd:

1. místo           Barbora Sovišová

kategorie 2. tříd:

1. místo           Marek Šmerda

2. místo           Petr Bulejko

3. místo            Anastázie Struhaříková

kategorie 3. tříd

1. místo           Karin Mikulcová

2. místo           Lucie Hrubošová

Kategorie 4. a 5. tříd:

1. místo           Marek Soviš

2. místo           Marie Hrubošová

3. místo           Adam Lukáš

Všichni zúčastnění dostali sladkou odměnu, ti nejlepší diplom a knižní odměnu. Okrskové kolo se koná ve středu 8. listopadu na DDM v Uh. Brodě a naše družina je hlavním pořadatelem. Prosím o modlitbu za zdárný průběh akce a soutěžícím držím palce.

Libuše Goldmannová