Kateřinský jarmark 2017

„Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších, mně jste učinili…“  Mt 25,31- 46

V tomto duchu jste se zastavovali u našeho stánku, abyste potěšili o Vánocích své blízké milými dárky z nabídky Katolické základní školy. Svou štědrostí jste přispěli na nákup dárků pro seniory v rámci projektu Českého rozhlasu JEŽÍŠKOVA VNOUČATA.

Letos jsme se do prodeje na Kateřinském jarmarku zapojili po oba dny, v pátek i v sobotu, své zboží jsme nabídli k prodeji i v neděli po hrubé mši svaté u farního kostela. Přes některé potíže, jako například zmizení stánku a shánění náhradního nebo problémy s větrem (který ale se zmizením neměl nic společného),  se nám podařilo vydělat 15 446,- Kč.

Velmi nás potěšilo, že se role prodavačů kromě maminek, paní učitelek a dětí, ujali i tatínkové, pan učitel a dokonce i pan ředitel. Také do tvoření se kromě dětí ve škole zapojila řada rodičů i prarodičů a svými výrobky obohatila sortiment nabízeného zboží. Vánoční atmosféru navodili andílci a rozkošný vánoční skřítek z dílny paní Jany Smrtkové.

Všem Vám, kdo jste se do letošního tvoření zapojili nebo jste jakýmkoliv způsobem přispěli k úspěšnému průběhu celé akce, či jste otevřeli svá srdce i dlaně pro pomoc druhým, patří upřímné Pán Bůh zaplať.

Zároveň Vás všechny zveme na Den otevřených dveří, který se bude konat 6. prosince. Budete se moci podívat do zákulisí výuky, zapojit se do tvoření a také ještě budete mít možnost zakoupit si vánoční dárečky.

Přejeme Vám požehnaný a pokojný advent.                                                   Štěpánka Kachníková