Den otevřených dveří

Ve středu prvního prosincového týdne měla veřejnost možnost nahlédnout do vyučování a zároveň si prohlédnout obě budovy školy.

Na I. stupni se všemi předměty ve všech třídách neslo téma Od Mikuláše k Vánocům. Děti četly, počítaly, zpívaly, kreslily, tvořily, vařily, „pekly“ a hlavně společně prožívaly radostný adventní čas. Odpoledne si mohli rodiče a návštěvníci se svými ratolestmi vytvořit něco pěkného v družinové dílničce ve školní jídelně. Během celého dne si mohli příchozí zakoupit drobné dárky, a tak přispět na dobročinné účely.

Žáci II. stupně se v rámci výuky věnovali životu v Indii a tématu tzv. adopce na dálku. Naše škola v tomto programu dlouhodobě podporuje chlapce Prajwala z Indie, který má nyní už 16 let. V rámci předmětů zeměpisu, přírodopisu, náboženství, českého a anglického jazyka byli tak žáci seznamování s významnými městy, památkami a osobnostmi indického života. Zároveň poznali běžný život Indů a uvědomili si, jak velkou hodnotu má vzdělání. A nejen to. Bylo zřejmé, že to, co oni sami považují za samozřejmost, všude k dispozici nemají.

Po dopolední projektové výuce následoval program v jednotlivých třídách. Někteří se věnovali adventnímu tvoření, jiní propagovali čtení anebo zábavné aktivity na interaktivní tabuli. Také si někteří odvážlivci vyzkoušeli karaoke. Nejstarší žáci připravili pro všechny návštěvníky občerstvení. Mezi nimi nechyběli ani loňští absolventi.