Holúbek vystupoval na jarmarku a v muzeu, teď chystá vánoční program…

Holúbek tradičně přispěl svým vystoupením k celkové atmosféře Kateřinského jarmarku. Menší děti předvedly, co všechno se může stát Na tú svatú Katerinu a starší děti pak ukázaly, jaké figurální tance se v Brodě tancují. O týden později se v muzeu sešel Holúbek II a cimbálová muzika ZUŠ Šablička, aby tu společně vyhlíželi vánoční čas. Lidové výrobce vánočních ozdob si při práci přišla prohlédnout řada dětí z brodských škol i školek. Celou akci hudbou a tancem podbarvili právě naši holúbci, které už koledováním doplňovala CM Šablička.

Nyní připravuje Holúbek vánoční program s názvem K Ježíškovi do Betléma půjdeme. Vidět jej můžete v pondělí 25. 12. v 15.00 ve Farním kostele v Uh. Brodě, nebo v sobotu 30. 12. v 16.00 v Suché Lozi. Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků a doufáme, že i my přispějeme svou malou mírou k oslavě vánoční radosti.

Mgr. Andrea Kapsová