Školní kolo recitační soutěže na 1. stupni

V úterý 30. ledna 2018 proběhlo v dopoledních hodinách na 1. stupni školní kolo v uměleckém přednesu. Děti, které postoupily z třídních kol, si připravily básničky, některé z nich prozaické texty. Do poroty zasedla paní učitelka Suchá a paní vychovatelka Goldmannová.

Do okrskového kola byli vybráni tito recitátoři:

Barbora Sovišová z 1. třídy

Petr Bulejko ze 2. třídy

Rozálie Ondrášová ze 3. třídy

Marek Soviš ze 4. třídy

Marie Hrubošová z 5. třídy

Tito úspěšní recitátoři byli odměněni diplomem a poukazem na knihu. Protože porotu určitým způsobem zaujaly výkony i některých dalších dětí, rozhodla se je ocenit a odměnit cenou poroty:

Šmerda Marek ze 2. třídy

Nela Ježková ze 4. třídy

Ostatních 14 soutěžících dostalo za svou snahu sladkou odměnu.

Okrskové kolo se uskuteční 28. února na Domě kultury v Uh. Brodě a postupujícím recitátorům přejeme v soutěži hodně zdaru!

Libuše Goldmannová