Lyžařský kurz

V neděli 4. února před 14.  hodinou bylo na parkovišti před kulturním domem rušno, protože žáci ze 7. a 8. třídy odjížděli na lyžařský kurz do Horní Bečvy. Všichni natěšeni a plni očekávání jsme autobusem před 16. hodinou dorazili k turistické chatě Brian. Po vybalení, uložení lyží a věcí proběhla obhlídka okolí chaty a skiareálu Rališka. Po chutné večeři nás paní učitelka Tomancová seznámila nejen s instruktory Tomášem Tinkou a Romanem Balšánem, ale hlavně s řádem kurzu a chováním na sjezdovkách. Zbývající čas do večerky jsme strávili hraním společenských her.

V pondělí jsme se po skupinách podle lyžařských schopností přesunuli na sjezdovku, kde ti, co neuměli lyžovat, zažívali krušné chvíle. Mnohokrát ten den zaznělo, „to nejde“ nebo „ tohle nezvládnu, to se nikdy nenaučím“, ale krůček po krůčku budoucí lyžaři překonávali obtíže a začali si osvojovat základní lyžařské dovednosti.

V úterý odpoledne nás přijela navštívit paní zástupkyně. Dohlížela na nás při večerním programu, kdy se instruktoři se zájemci z 1. družstva vydali na večerní lyžování.

Ve středu se na svah šlo lyžovat pouze dopoledne. Odpoledne jsme se vydali na procházku směrem do centra Horní Bečvy. Cestu jsme si zpříjemnili slovními hrami a povídáním.

Každý večer se před večeří sešla jednotlivá družstva k metodice lyžování, kde nám instruktoři řekli, v čem jsme udělali pokrok a co je potřeba zlepšovat. Instruktoři naše lyžařské dovednosti natáčeli a rozbor těchto videí nám sloužil jako výborný výukový materiál.

Poslední lyžování, ve čtvrtek, začalo soutěží ve slalomu. Medaile získali první tři lyžaři. Jelikož ale byli všichni z 1. družstva (ti, co už uměli lyžovat), ocenění dostali i první z 2. a 3. družstva. Vítězové slalomu však byli všichni, co ho sjeli, protože každý na sobě udělal kus práce. Mnozí zjistili, že „nikdy neříkej nikdy“, protože všechno je možné, když se chce a je chuť na sobě pracovat.

V pátek po snídani a zhodnocení kurzu proběhlo balení a rozloučení se sjezdovkou a okolím. Po obědě jsme už jen nanosili všechna naše zavazadla do autobusu a vydali se plni zážitků a s pocitem „jsem lyžař“ zpět domů.

Slalom – vyhodnocení:

  1. místo  Filip Janík
  2. místo  Vojtěch Plevka
  3. místo  Martin Groschaft

další ocenění – Anežka Miklová, Václav Kapsa

Mgr. Jitka Tomancová