Vyjádření ředitele KZŠ v Uherském Brodě

Chtěl bych uvést na pravou míru některé skutečnosti uvedené ohledně plánované přestavby naší školy na Jirchářské.
Projekt rozšíření KZŠ není žádnou novinkou. Vychází z již schváleného projektu připraveného městem Uherský Brod v roce 2008, kdy se měla realizovat nástavba a rekonstrukce ve stejném rozsahu. Cílem celého projektu je zhodnocení objektu a i přilehlého okolí, kdy současný stav objektu tomu není příznivý. Dalším záměrem je poskytnutí kvalitního prostředí pro žáky této školy.
Původní projekt, z roku 2008, nezahrnoval přístavbu ve dvorním traktu. V této zadní části bude zajištěn bezbariérový přístup a odborné učebny, což je požadováno v dotační výzvě. Stavba bude totiž realizovaná pouze v případě schválení dotace z prostředků EU. Rekonstrukce objektu včetně přístavby je v souladu s patřičnými vyhláškami, stavebním zákonem, platným územním plánem města Uherský Brod a v neposlední řadě i metodickými pokyny dotačního titulu. V novinovém článku Dobrý den s kurýrem, ze dne 5.března 2018, je uvedeno, že stavba zabere 6 parkovacích míst, což není pravda. Budou zabrána jen dvě stání ve dvorním traktu, která v současnosti brání bezpečné evakuaci osob z objektu, protože je zde únikový východ. Ohledně možných obav ze zastínění – je k dispozici výpočet vlivu zastínění, který je v souladu s hygienickými požadavky pro danou lokalitu.
Plánovaná přestavba byla konzultována mimo jiné i s Odborem majetku města Uherský Brod a schválena Radou města (79. schůze RM) Uherský Brod.
Obyvatelé sousedních bytových domů se v případě realizace nemusejí obávat zvýšeného provozu v zadním traktu, protože hlavní vchod zůstane zachován z ulice Jirchářské pro žáky, rodiče i zásobování.
Veřejné hřiště naše škola využívá jen občas, určitě méně než děti z MŠ. K výuce tělesné výchovy využíváme městskou tělocvičnu, takže zmíněné hřiště neblokujeme.
Chtěl bych upřesnit, že plánované stavební práce nepotrvají 2 roky, ale 12 měsíců. V projektové dokumentaci je uvedeno, jak bude zajištěno staveniště a bezpečnost obyvatel.
Závěrem bych chtěl podotknout, že využívání zmiňované budovy na Jirchářské 823 jako školy má opravdu dlouholetou tradici. Budova je ve špatném stavu, a pokud se do ní nebude investovat, může být v budoucnu nebezpečná pro své okolí. Proto bych rád obyvatele okolních domů vyzval, aby neblokovali záchranu poslední budovy z bývalé Židovny, bez dotace z EU se nám to nepodaří. Dům č.p. 823, je poslední historický dům dochovaný v této lokalitě, ostatní byly zbourány v 70. letech minulého století a nahrazeny panelovým sídlištěm. Určitě je dobře, že je na sídlišti k dispozici škola. Vždyť děti jsou budoucností národa.
Rekonstrukce budovy je nutností, i kdyby tam škola nebyla. Děkuji za pochopení a vstřícné jednání.

Mgr. Ivo Ertl