Rozhovory o Indii

V pátek 9. března proběhla na Katolické ZŠ beseda žáků 6. až 9. ročníku s Martinem Halčákem SJ, slovenským dobrovolníkem Matky Terezy v Kalkatě a jezuitské misie v indickém státě Karnataka. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací o běžném životě v Indii, o kastovním systému, dobrovolnictví a projektu na podporu vzdělávání pro nejchudší indické děti.

Osobní zážitky našeho hosta byly velmi zajímavé a často pro nás Evropany překvapivé. Děkujeme paní Mgr. Guričové za zprostředkování této obohacující besedy. Bližší informace o indické misii a pomoci potřebným ze strany občanského sdružení Cesta domov najdete na adrese http://www.cestadomov.sk/cms/nase-projekty.

Otec Halčák děkuje za podporu a za modlitby za jejich dílo a pamatuje na nás ve svých modlitbách.

Ivo Ertl