Zlatý Matěj v kraji

V pondělí 19. března 2018 se uskutečnilo Krajské kolo Dějepisné olympiády v Kroměříži. Jako jedna z mála škol měla KZŠ možnost vyslat hned dva úspěšné řešitele z okresního kola, a to Matěje Šobáně z osmé třídy a Filipa Janíka ze sedmé třídy. Nutno dodat, že Filip byl téměř nejmladším řešitelem, který dosáhl tak dalekého cíle.

Po celých devadesáti minutách přemýšlení nad zadáním bylo dobojováno, a ještě hodinu se netrpělivě čekalo na výsledky. Matěj s Filipem si zatím propočítávali, kolik by jim mohla porota uznat správných odpovědí. Při vyhlášení čtvrtého a třetího místa si Matěj zoufal, že se asi přepočítal, protože na druhém místě být určitě nemůže. O to větší pak byl úžas, když na první příčce zaznělo jeho jméno. Matěj je tedy nejlepším řešitelem Dějepisné olympiády zlínského kraje a postupuje do celorepublikového kola, které se uskuteční v květnu.

Nesmím opomenout, že velkou zásluhu na Matějově a Filipově výsledcích má pan učitel Michal Slinták, který se přes odchod z KZŠ nepřestal dějepisářům věnovat a soustavně je na olympiádu připravoval. Chlapcům, a Matějovi zvlášť, upřímně gratuluji a přeji mnoho úspěchů v dalších kolech či ročnících.

Mgr. Sylvie Píšková