Ukliďme Česko!

Také žáci II. stupně se zapojili do celorepublikové úklidové akce Ukliďme Česko! Jak samotný název napovídá, jedná se o odklízení všech věcí, které nepatří do přírody. Tato akce probíhá každoročně v dubnu, kdy se slaví Den Země a začíná se chodit do přírody. Většina starších žáků vyrazila opět do chatové oblasti, tzv. Ameriky, pouze šesťáci uklízeli kolem školy a v nedalekém parku. Odhadem jsme vyklidili kolem 270 kg odpadu. Mezi „největší“ a zároveň „nejtěžší úlovky“ se zařadily pneumatiky od nákladního automobilu, mezi „nejzajímavější“ pak boty, k těm „nejpříjemnějším“ pak patřila ne zcela vypotřebovaná lahvička od parfému. Plechovky od piva považovali naši nálezci za „kuriózní.“ Nacházeli jsme také oblečení, umělohmotné kbelíky, plastové lahve, spoustu igelitových sáčků a polystyrénu atd.

Všem, kteří se akce zúčastnili, děkujeme, nejvíce žákům, kteří do ní vložili velké množství energie a nadšení. K všeobecnému optimismu přispělo slunné, téměř letní počasí.

Děkujeme i zástupcům Technických Služeb města, kteří se postarali o odvoz pytlů s nasbíraným odpadem.

Mgr. Petra Němečková