Poznej svoje město

Ve dnech 19. 4. a 26. 4. probíhala na všech uherskobrodských školách soutěž „Poznej svoje město“. Je to soutěž pro žáky 5. tříd, kterou organizuje Spolek uherskobrodských patriotů o znalostech historie a současnosti našeho města.

V hodinách vlastivědy jsme si s dětmi prošli všechny dostupné brožurky o Uherském Brodě, zabrousili jsme na stránky uherskobrodských patriotů, absolvovali jsme vlastivědnou vycházku po městě, na které nás jako průvodce vedl Jožka Lisoněk.

Ve zmíněných dnech na školách proběhla třídní a školní kola, z nichž vzešli tři vítězové.  Ti se utkali ve finále, které bylo pořádáno 3. 5. v prostorách SPŠOA Uherský Brod. Naši školu reprezentovali Adriano Nicolardi, Alžběta Mentzlová a Markéta Kročilová. Obě děvčata se dostala mezi nejlepších deset soutěžících a ve čtvrtek 10. května jim byly starostou města Patrikem Kunčarem slavnostně předány odměny ve Sloupovém sále muzea. Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a oběma děvčatům srdečně blahopřejeme.

Štěpánka Kachníková