Akademie ke Dni matek

Jako již tradičně uspořádala Katolická základní škola ke Dni matek školní akademii. V dvouhodinovém pásmu se představily všechny třídy, od prvňáčků, kteří vystoupili s roztomilými pohádkami a básničkami, přes Muziku, Muzičku a oba Holúbky, jejichž členy jsou převážně žáci KZŠ, až po deváťáky a jejich úchvatný světelný tanec a dojemné rozlučkové video.

Letos byl program nebývale pestrý. Diváci se mohli rozplývat nad vystoupením našich nejmenších a také druháků, kteří ukázali, že angličtinu už opravdu umí, fandili při hokeji a tanečním a sportovním vystoupení třeťáků a šesťáků, pobavili se u scének čtvrťáků a osmáků, zasoutěžili si s páťáky a o aktuálním dění je v televizních novinách poučili sedmáci.

Sál uherskobrodského kulturního domu byl nabitý k prasknutí a my jsme měli trochu obavy, že se něco nepovede, že přestane fungovat technika, nebo že zaúřaduje lidský faktor. Díky Bohu se nic takového nestalo a my můžeme konstatovat, že kolektivním úsilím se dobrá věc podařila.

Velké poděkování patří všem paním učitelkám, které vystoupení secvičily, moderátorům večera, Monice Skopalové a Marku Matulíkovi, všem šikovným, odvážným a kreativním žákům KZŠ a v neposlední řadě také rodičům, prarodičům a příbuzným, kteří nás přišli podpořit a vytvořili v sále neopakovatelnou atmosféru.

Mgr. Lenka Kebrlová

 Za natočení videa děkujeme panu Jochimovi.

Video zde

Za fotografie děkujeme panu Mužíkovi.

Holúbek 1

Holúbek 2

1. třída

2. třída

3. třída

4. třída

5. třída

6. třída

7. třída

8. třída

9. třída

9. třída + závěr