Den dětí ve školní družině

Už v pátek 25. května jsme se rozhodli s dětmi v družině oslavit blížící se Den dětí. Při organizaci soutěžního odpoledne na hřišti u školy jsme se inspirovali naším projektem, takže úkoly, které děti plnily, byly něčím typické pro různé kouty naší zeměkoule. Při návštěvě Evropy děti lezly jako raci s kostkou na břiše, v Americe se trefovaly pomocí hokejky pukem do brány, v Africe si vyzkoušely stavbu pyramid, v Austrálii potkaly klokany, kteří je naučili skákat, a v Asii se pokusily „jíst“ pomocí hůlek. U jednotlivých stanovišť pomáhali již tradičně někteří ochotní páťáci, kterým tímto děkujeme! Za každý splněný úkol dostaly děti drobnou odměnu. Jsme rádi, že se akce vydařila a že nezačalo pršet.

Libuše Goldmannová, vychovatelka

Fotogalerii si otevřete kliknutím na fotku