Třeťáci a čtvrťáci se vydali na společný výlet na Ranč Všemina

I když předpověď počasí nebyla příliš příznivá, vyjeli jsme ve středu 13. 6. 2018 s batůžky plnými dobrého jídla směr Vsetín. Cesta rychle ubíhala a zanedlouho jsme byli na místě. Uprostřed hlubokého lesa stál veliký ranč. Přivítaly nás dvě kovbojky a celým rančem nás provedly. Ukázaly nám stáje, „kolotoč“ pro koně, vysvětlily nám, jak to na ranči funguje. Po té jsme si zajezdili na koni a shlédli jsme přehlídku kovbojských dovedností. Spoustu aktivit jsme si mohli vyzkoušet jako např. jak se chytají krávy do lasa, práskání bičem, slalom s kolečky plnými hnoje …

Na oběd jsme si opekli špekáčky a zazpívali písničky u ohně. A na závěr nás čekal nákup suvenýrů. Peníze, které jsme si přivezli, přece nepovezeme nazpátek – utratili jsme téměř vše.

Nakonec jsme se ještě trochu proběhli po lese a hurá domů.