Sběr papíru

V letošním školním roce chceme sběr papíru uskutečňovat průběžně několikrát během roku. Termín bude vždy s předstihem zveřejněn. Výtěžek  bude použit na nákup sešitů, výkresů, papírů pro žáky – tedy: “papír za papír”.

První sběr proběhne pouze na Jirchářské od čtvrtka 6. 9. do naplnění kontejnerů.

Rodiče také mohou odevzdat papír přímo ve Sběrných surovinách, kde si nenechají proplatit částku za odevzdaný papír, a tato bude převedena na účet školy.