Den otevřených dveří

Úterý 4. prosince byl den, kdy zůstaly naše dveře otevřené nejen pro rodiče, ale i veřejnost, aby si mohli prohlédnout školu, popovídat si s učiteli, vidět děti v akci, podívat se do vyučování a možná se vrátit zpět do svých školních let.
Na 1. stupni v dopoledních hodinách probíhala klasická výuka, ale i tvořivé dílničky, které přišly navštívit i děti z mateřské školy. Žáci připravovali jednoduché cukroví, lucerničky a zápichy s hudební tematikou a také si vyzkoušeli své znalosti ve vědomostní soutěži Riskuj.
Po vyučování školu naplnila vůně kávy a probíhala družinová kavárnička, kde byla veliká účast. Zde mohli hosté vyzkoušet mimo jiné pokrmy, které žáci připravili v dopoledních dílničkách.
Všem, kteří jste se do tohoto netradičního dne jakkoli zapojili, moc děkujeme a těšíme se na další setkání.

Den otevřených dveří na 2. stupni měl letos zcela jinou podobu než v předchozích letech. Žáci se zapojili do přípravy občerstvení, vytváření videoprezentace z akcí školy, výzdoby školy a ještě pro nás připravili krátké divadelní představení a hudební kvíz. V odpoledních hodinách měli návštěvníci možnost vyzkoušet si vánoční vědomostní testy, zahrát si logické a deskové hry, ochutnat výborný punč, vyrobit si vánoční přání, ale hlavně seznámit  se s výukovými materiály a prostředím školy. Všem žákům, rodičům i příchozím hostům děkujeme.