Adventní trhy

ADVENT – čas přípravy na nejkrásnější svátky v roce. Doba radostného očekávání Vykupitele. Doba vybízející ke ztišení a vnitřnímu obrácení… Doba vybízející k pomoci potřebným.

I letos se děti, rodiče či prarodiče naší školy pustili do tvoření výrobků určených k prodeji na misijním bazárku a na adventních trzích. Díky jejich šikovnosti a času obětovanému pro druhé jsme mohli nabídnout lidem, kteří se u našeho stánku zastavili v neděli 25. listopadu po mši svaté nebo v pátek 14. prosince, spoustu krásných vánočních dekorací a letos i hodně dobrot, např. pečený čaj nebo vánoční sušenky či perníčky.

Podařilo se nám vydělat 13 214,- Kč, které budou zaslány na naše misijní aktivity.

Všem Vám, kteří jste se jakýmkoliv způsobem zapojili do tvoření, prodeje a organizace celé akce, srdečně děkujeme.

Srdečné poděkování a pán Bůh zaplať Vám, kdo jste u nás nakoupili dárečky pro potěšení Vašich blízkých.

Štěpánka Kachníková