Školní kolo recitační soutěže

Ve čtvrtek 31. ledna proběhlo v dopoledních hodinách na 1. stupni školní kolo recitační soutěže. Děti, které postoupily z třídních kol, si připravily básničky nebo prozaické texty. Do poroty zasedla paní zástupkyně Marie Suchá, paní učitelka Štěpánka Kachníková a paní vychovatelka Pavla Gregůrková.

Do okrskového kola byli vybráni tito recitátoři:

Filip Šmerda z 1. třídy

Barbora Sovišová ze 2. třídy

Anastázie Struhaříková ze 3. třídy

Anna Marie Janíková ze 4. třídy

Nela Ježková z 5. třídy

Všichni postupující byli odměněni diplomem a poukazem na knihu. Protože porotu určitým způsobem zaujaly výkony i některých dalších dětí, rozhodla se je ocenit a odměnit cenou poroty:

Barbora Běhalová z 1. třídy

Marek Soviš z 5. třídy

Ostatních 12 soutěžících dostalo za svou snahu sladkou odměnu.

Okrskové kolo se uskuteční 20. února na Domě kultury v Uh. Brodě. Postupujícím recitátorům přejeme v soutěži hodně zdaru!

Bc. Pavla Gregůrková