7. třída zahájila II. pololetí ve Fryštáku

  1. třída zahájila II. pololetí ve Fryštáku

Po pololetních prázdninách se žáci sedmé třídy do školy opravdu těšili. Čekal je totiž třídenní osobnostní kurz ve Fryštáku, který absolvovali už podruhé a ani tentokrát je nezklamal.

Kurz byl připraven na téma Moje třída, moje parta a také Poznej sám sebe. Dva odvážní mladí instruktoři nás přivítali hned u autobusu v přestrojení za tajné agenty a na žáky čekala hned první nelehký úkol: zapamatovat si zašifrované zprávy, rozmístěné různě po celé budově střediska DIS, a správně je přetlumočit dalšímu tajnému agentovi… Pak se teprve mohli ubytovat.

Následovaly tři dny plné her a dobrodružství. Některé aktivity byly soutěživé, jindy se musela spojit úplně celá třída a táhnout za jeden provaz, aby úkol splnila. Někdy se žáci museli v tichu zamyslet nad daným úkolem, jindy museli zase vše vykomunikovat, ať slovně nebo třeba pantomimou. Nechyběla ani vycházka do okolní, tou dobou krásně zasněžené přírody, nebo tradiční večerní ztišení…

Myslím, že i tento kurz pomohl žákům k lepší spolupráci a vzájemné komunikaci. Snad se nám podaří ve II. pololetí navázat a dál pracovat na všem, co ještě chybí k tomu, aby si mohli všichni žáci upřímně říct: moje třída, moje fakt dobrá a spolehlivá parta J

Andrea Kapsová