Předškolička

Ve středu 20. února proběhlo na KZŠ na Jirchářské již třetí setkání malých předškoláků. Děti si měly s sebou přinést svůj první domácí úkol z minulé Předškoličky – a to papírovou brusli s navlečenou a zavázanou tkaničkou. Všechny děti dostaly za splněný úkol malé ocenění za poctivou práci a snahu a po písničce se už věnovaly písmenkům: na tabuli hledaly „svá“ písmenka, s paní učitelkou je skládaly k sobě a snažily se je „přečíst“, hledaly obrázky podle hláskování a samy si zahrály na roboty. Jakmile všechno zvládly, dostaly pracovní list s obrázky, které předtím hledaly na tabuli a spojovaly je čarami v pořadí podle hláskování paní učitelky. Zatímco děti pořádně makaly ještě na procvičování jemné motoriky, ve vedlejší třídě se jejich rodiče ocitli u prvňáků na hodině výuky čtení genetickou metodou.  Lenička s Nelinkou rodičům názorně předvedly, jak ve vyučování pracujeme, jak jim čtení po půl roce jde a že už zvládnou přečíst opravdu všechno. Holky, moc děkujeme.

A na Vás, milí budoucí prvňáčci, i na Vás, milí rodiče, se těšíme na poslední Předškoličce – tentokrát v tělocvičně na Mariánském náměstí  mimořádně v úterý 19. března od 16 hodin.

Paní učitelky KZŠ