Žáci II. stupně předvedli polonézu na Farním plese

V sobotu 23. 2. předvedli žáci II. stupně na Farním plese svou slavnostní polonézu, na kterou se připravovali už od listopadu. Děvčata se změnila v krásné dámy v dlouhých bílých šatech a chlapci zase v elegantní pány v kravatách a vestičkách… Toto slavnostní oblečení ale převyšovalo velké vnitřní nasazení, se kterým žáci do této akce šli, a nerozhodila je ani tréma před velkým sálem Domu kultury, zcela zaplněným návštěvníky plesu.

Polonéza se skládala ze tří částí. První vyjadřovala uvedení mladých lidí do společnosti, ukázka, zda se v ní umí důstojně pohybovat, udrží s ostatními prostorový tvar, rytmus, tempo… a pro ně zároveň zkouška, nakolik jsou schopni se vzájemně vnímat a spolupracovat… Tématem druhé části byl rytíř, tedy nositel řady ctností, který navíc bojuje za křesťanskou víru. Napadala nás také paralela s Donem Quijotem ve chvíli, kdy škola přišla o možnost realizace projektu přestavby školy. Někteří diváci v této druhé části viděli také boj mladých lidí s nástrahami světa…

Třetí část byla věnována handicapovému spolužákovi, Michaelu Kunčarovi, který si bohužel na plese zatancovat nemůže. Spolužáci jej zapojili do své choreografie a umožnili mu tak, aby si tuto krásnou chvíli prožil naplno spolu s nimi. Děvčatům přivezl Míša kytici růží a svým úsměvem dokázal, že za  spolužáky rozhodně nezůstává pozadu.

Žáci za svůj výkon sklidili zasloužený potlesk, po kterém následoval společný tanec s rodiči a spousta rodinného fotografování  i selfíček s kamarády ve vestibulu před velkým sálem. Na plese pak vydrželi s rodiči až do půlnoci a myslím, že taneční v 16 letech je už opravdu nezaskočí…

Chtěla bych všem žákům poděkovat za jejich krásný sobotní tanec i výraz, který najednou po všech těch nácvicích začal fungovat, a chtěla bych jim poděkovat i za volný čas, který pravidelně polonéze věnovali, i když to samozřejmě s nimi nebylo vždy jednoduché… Velký dík patří také třídní učitelce 9. třídy M. Martincové, která pomáhala s přípravou i realizací celé akce, spolupracovala na zkouškách a byla nejen pro deváťáky vytrvalou oporou…

Polonéza bude zařazena také do programu ke Dni matek v sobotu 11. 5., a tak vás zrovna nejen na ni, ale i na všechna další připravovaná čísla našich žáků srdečně zveme.

Andrea Kapsová