Paletka

Dne 21.2.2019 se konala výtvarná soutěž Paletka, kterou každoročně organizují paní vychovatelky školní družiny v Havřicích pro žáky 3. tříd. Naši školní družinu reprezentovaly Lucie Montágová, Amalia Nicolardi a Anastázie Struhaříková. Dívky měly před sebou náročný úkol, a to vytvořit malbu na téma: „Pes, přítel člověka“ za pomoci kombinované techniky – kresba černou tuží a malba…