Budoucnost KZŠ

Chtěl bych všechny ujistit, že naše škola má i nadále zajištěné prostory i finanční podmínky pro kvalitní vzdělávání. Máme skvělé vyučující i žáky, kteří dosahují úspěchů v různých olympiádách a soutěžích.

Jednání o možném stěhování do budovy Obchodní akademie skončila neúspěšně kvůli nedostatečné kapacitě náhradní budovy pro Obchodní akademii v areálu Slováckých strojíren. Zůstáváme tedy ve stávajících prostorách na Jirchářské a na Výsluní, kde máme zajištěn dlouhodobý nájem na dobu neurčitou.  V budoucnosti máme možnost také využívat volné prostory na Gymnáziu Jana Ámose Komenského.

Jsme škola rodinného typu, je pro nás důležité, aby se u nás děti cítily dobře a bezpečně. Za 12 let jsme získali nezastupitelné místo mezi školami Uherskobrodského děkanátu. Kromě kvalitního vzdělávání poskytujeme individuální přístup a předávání křesťanských hodnot, naším patronem je sv. Dominik Savio.

Velmi si cením výborné spolupráce s rodiči např. na Zahradní slavnosti, na Družinových kavárničkách či přímo ve výuce.

Školní družina také rodičům nabízí nadstandardní provozní dobu až do 17:00.

Školní klub nabízí pestrou nabídku kroužků. Reprezentujeme Uherský Brod na různých soutěžích a kulturních akcích.

Děkuji za Vaše modlitby a podporu.

Mgr. Ivo Ertl, ředitel KZŠ