Matematický klokan

22. března proběhla na naší škole soutěž Matematický klokan. Žáci byli rozděleni podle věku do 4 kategorií: Cvrček, Klokánek, Benjamín a Kadet. Všichni soutěžící ve všech krajích naší republiky v jednom termínu absolvovali školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. Soutěžící řešili soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírali jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy byly řazeny ve třech skupinách podle obtížnosti. Za správnou odpověď získali soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se jim jeden bod strhával. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, měli předem takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh. Umístění našich žáků v jednotlivých kategoriích v rámci školy, čtěte níže v tabulce.

Kategorie 1. místo 2. místo 3. místo
Cvrček

2. a 3. třída

Jan Běhal Filip Šobáň Lucie Montágová
Klokánek

4 a 5. třída

Marek Soviš Josef Guriča Adam Lukáš
Benjamín

6. a 7. třída

Michal Bartoš Jakub Šobáň Adriano Niolardi
Kadet

8. a 9. třída

Matěj Šobáň Alberto Nicolardi Jiří Abrla

Všem žákům moc děkujeme za účast.

Jana Hladišová