Noc s Biblí

A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. (Ř 12, 2)

Právě tato výzva apoštola Pavla nás oslovila, a tak zatímco na různých místech po celé republice děti prožívaly noc s Andersenem, na naší škole proběhla 29. března NOC S BIBLÍ.

V podvečerních hodinách se v budově 1. stupně na Jirchářské sešly více jak dvě desítky dětí, aby se dozvěděly něco nového o Bibli. Kdo chtěl, mohl například vyzkoušet si psaní původními biblickými jazyky – hebrejštinou a řečtinou, vyrobit si svitek, poznávat biblické postavy, vyluštit biblické sudoku a mnoho dalšího. Průvodci dětí se pro tento večer stali starší kamarádi z druhého stupně. A mezi plněním úkolů si také všichni mohli pochutnávat na všelijakých dobrůtkách, které nám připravily ochotné maminky.

Program ale nebyl jen pro děti. Bezmála dvacítka maminek a tatínků vyslechla přednášku P. Vojtěcha Daňka, která ukázala Bibli z jiného úhlu pohledu, než jsme zvyklí.

A protože to měla být NOC s Biblí, devět odvážných dětí ve škole dokonce přenocovalo.

Myslím, že to byla hezká, povedená a požehnaná akce a že jsme výzvu apoštola Pavla naplnili. Chtěla bych moc poděkovat všem, kdo se jakýmkoli způsobem zapojili. Především paní učitelce Štěpánce Kachníkové, která se nebála zkusit něco nového. Samozřejmě děkuji všem dětem, malým i velkým. Děkuji rodičům – těm, kteří přišli, těm, kteří přivedli své děti, i těm, kteří nám pomohli s občerstvením. Obrovské poděkování si zaslouží otec Vojtěch Daněk za jeho nadmíru zajímavá a inspirativní slova, ale také otec Ladislav Kunc, který nám propůjčil mnoho svých vlastních materiálů a nápadů. A v neposlední řadě patří velký dík našemu Pánu za to, že takováto setkání můžeme prožívat.

Tak třeba zase za rok … 😉

Jana Sovišová