Oznámení o termínu konání doplňovacích voleb do Školské rady KZŠ

Doplňovací volby do Školské rady KZŠ proběhnou v úterý 16. dubna 2019 od 14: 00 do 17:00 v budově školy na Jirchářské 823. Volen bude 1 člen z řad zákonných zástupců žáků školy.

Jednoho kandidáta z řad zákonných zástupců žáků školy mohou oprávněné osoby, tj. zákonní zástupci žáků KZŠ do 10.4. 2019 navrhovat osobně nebo mailem paní Mgr. Marii Suché, předsedkyni přípravného výboru (sucha@kzsub.cz). Dalšími členy přípravného výboru jsou Mgr. Štěpánka Kachníková a Mgr. Miroslava Robová.

V Uherském Brodě 1.dubna 2019

Mgr. Ivo Ertl, ředitel školy