Projektový den v 5. třídě - Lidské tělo

Víte, kolik za celý život ztratíte kůže nebo vyprodukujete slin? Dotknete se rty lokte? Můžete se sami polechtat?
Na spoustu takových otázek jsme si dnes odpovídali s páťáky. Rozhodli jsme se totiž, že se o lidském těle nebudeme jen učit z učebnic, ale zkusíme ho poznávat víc do hloubky a hlavně zábavně.
Vyrobili jsme si například z nafukovacích balónků plíce s bránicí a názorně si vyzkoušeli, jak dýcháme. Teď už rozumíme tomu, že je bránice sval a jakou má funkci při dýchání.
Ve skupinkách jsme vyráběli plakáty na oběhovou, opěrnou a pohybovou soustavu. Při práci jsme mohli používat spoustu dětských encyklopedií. Díky nim jsme se například dozvěděli, že název sval vznikl z latinského slova musculus, což v překladu znamená myška.
V projektu budeme pokračovat i v pondělí a úterý. Co nás ještě čeká?