Jak si představuji Pannu Marii – výtvarná soutěž ŠD

Měsíc květen je odedávna zasvěcen Panně Marii. My jsme se v družině nechali inspirovat a vyhlásili jsme soutěž na téma „ Jak si představuji Pannu Marii“. Děti na svých kresbách v průběhu května pilně pracovaly a poslední den tohoto měsíce jsme si tuto výtvarnou soutěž řádně vyhodnotili. Sešli jsme se ve školní jídelně a vybraní výtvarníci byli odměněni diplomem a všichni zúčastnění malým dárečkem a sladkostí.

Diplomy získali:

Klára Hladišová (2. třída) – Nejbarevnější obrázek Panny Marie

Vanesa Kniš (2. třída) – Nejmodernější obrázek Panny Marie

Martin Hložek (2. třída) – Největší obrázek Panny Marie

Lucie Montágová (3. třída) – Nejpozitivnější obrázek Panny Marie

Amálie Nicolardi (3. třída) – Nejkrásnější obrázek Panny Marie

Anna Marie Janíková (4. třída) – Nejoriginálnější obrázek Panny Marie

 

Bc. Pavla Gregůrková