Čtvrťáci připravili Dětský den pro Justýnku

Už týden před akcí jsme pilně kreslili diplomy, vyráběli startovací kartičky, plakáty a k tomu všemu vymýšleli soutěžní disciplíny pro děti z dětské skupiny Justýnka. Tato skupina je alternativou křesťanské školky a je provozována Centrem pro rodinu Uherský Brod. Pan ředitel přišel s nápadem, že bychom mohli s Justýnkou zahájit spolupráci.

V pondělí 3. června dopoledne bylo na dětském hřišti před Katolickou základní školou jako v úle. Přivítali jsme děti i paní učitelky z Justýnky, vzájemně jsme se představili a mohlo se začít. Pro děti jsme připravili celkem jedenáct disciplín, jako např. malování sluníček, stavění věže z kostek, přiřazování mláďat k mamince, mini T – běh, skládání obrázku, hod míčkem, malování vlaštovek, slalom, jízda na motorce, apod. Malé děti hezky plnily úkoly a poslouchaly nás, velké čtvrťáky. My jsme jim zase na oplátku vše trpělivě vysvětlovali. Děti hravě zvládly splnit úplně všechny nachystané disciplíny, a proto v závěru nastal čas na odměnu. Každý dostal vlastnoručně vyrobený diplom a sladkou odměnu. Přestože jsme to vůbec nečekali, byli jsme nakonec obdarováni také my, pořadatelé. Děti nám přinesly perníčky a další sladkosti. Akce se opravdu vydařila, po celou dobu na hřišti panovalo radostné veselí. Vynaložené úsilí se nám mnohonásobně vrátilo. Malé děti si disciplíny užily a my jsme zase měli radost z toho, že se dětem líbí něco, co jsme mohli sami vytvořit.

Nakonec jsme dostali pozvání přijít se za našimi novými malými kamarády podívat do jejich dětské skupinky. Protože to k nim nemáme příliš daleko, moc se těšíme, že se zase brzy uvidíme.

Mariana Šmerdová a čtvrťáci