Oznámení o termínu konání voleb do Školské rady KZŠ

Volby do Školské rady KZŠ proběhnou v pondělí 23. září 2019 od 14: 00 do 17:00 v budově školy na Jirchářské 823 a v budově II. stupně Na Výsluní 2047, volen bude 1 člen z řad pedagogů a 1 člen z řad zákonných zástupců žáků školy.

Jednoho kandidáta z řad zákonných zástupců žáků školy mohou navrhovat oprávněné osoby, tj. zákonní zástupci žáků KZŠ,  resp.  jednoho zástupce pedagogů navrhují pedagogové do 16.9. 2019 osobně nebo mailem paní Mgr. Marii Suché, předsedkyni přípravného výboru (sucha@kzsub.cz). Dalšími členy přípravného výboru jsou Mgr. Petra Němečková a Mgr. Miroslava Robová.

V Uherském Brodě 5. září 2019

Mgr. Ivo Ertl, ředitel školy