Návštěva muzea v Uherském Hradišti

V pátek 13. září jsme se odhodlali (žáci 6. a 7. třídy) vyjet do pravěkého muzea v Uherském Hradišti. Když jsme dorazili na místo, hned nás uvítala paní průvodkyně z muzea. Vyšli jsme jedno patro a tam na nás čekala papírová jeskyně a také staré nádoby. Dokonce i vzácný pěstní klín, který byl starý zhruba 50 000 let! Potom jsme dostali úkoly, např. udělat si pravěký náramek a mohli jsme pomalovat pravěkou jeskyni. Také jsme si vyzkoušeli úkol na tabletu, který souvisel s věcmi, o kterých nám paní průvodkyně vyprávěla. V muzeu se nám moc líbilo.

Dominik Ježek, 6.A