Adopce na dálku

Metre Spandana – nové adoptivní dítě

Dívka Metre Spandana je narozena dne 17.7.2012, má jednoho sourozence a oba rodiče. Aktuálně studuje v 1. třídě základní školy a jednou by se ráda stala řádovou sestrou či sociální pracovnicí.

Spandana je velice chytrá, bystrá a cílevědomá dívka. Ve škole se jí daří a vše rychle chápe. Má ráda zvířata, obzvlášť ptáky. Je zbožná, chodí do kostela a chová úctu ke starším lidem. Jednou by se ráda stala řádovou sestrou a pomáhala ostatním.

Spandanina rodina vede velmi prostý život. Otec se živí jako sociální pracovník, matka pracuje na poli, a oba se starají o dvě děti a jejich prarodiče. V době místních svátků navíc připravují pohoštění pro ostatní, účastní se společenských aktivit, pomáhají potřebným a společně s dětmi se modlí k Bohu. Spandana jim svým studiem dělá velkou radost a ti ji velmi podporují. Jakmile zjistili, že by se ráda stala řádovou sestrou, umožnili jí účast na bohoslužbách v místním kostele. Rádi by zajistili oběma dětem potřebné vzdělání a bezpečnou budoucnost.