Výsledky voleb do Školské rady konaných 23.9.2019

Volební komise pracovala ve složení Mgr. Marie Suchá, Mgr. Petra Němečková, Mgr. Miroslava Robová. Komise potvrdila, že průběh voleb, způsob vyhlášení a přípravy voleb, jejich průběh a způsob hlasování byly v souladu s ustanovením školského zákona.

Z řad zákonných zástupců byla zvolena paní Ing. Miriam Nicolardi, z řad pedagogických pracovníků byla zvolena paní Mgr. Jitka Tomancová. Oběma nově zvoleným členkám Školské rady blahopřeji a těším se na spolupráci.

V Uherském Brodě dne 30.9. 2019

Mgr. Ivo Ertl