Školní kolo recitační soutěže dětí ze ŠD

Paní vychovatelky ze školní družiny se rozhodly po roční pauze opět uspořádat družinovou recitační soutěž. V úterý 5. 11. proběhlo v dopoledních hodinách školní kolo. Obecenstvo tvořili naši druháci, kteří přišli podpořit své kamarády hlasitým potleskem. Do poroty zasedla paní zástupkyně Marie Suchá, paní učitelka Jana Sovišová a paní vychovatelka Pavla Gregůrková.

Recitovat přišlo celkem 19 dětí z první až páté třídy. Někteří soutěžící byli dobře připravení, na jiných se podepsala tréma, a tak jejich výkony byly méně zdařilé. Proto bychom také tímto chtěly poprosit rodiče, aby své děti podporovali v mluveném projevu a četbě knih. Určitě se jim to totiž bude do života velmi hodit.

Porota se rozhodla ocenit tyto recitátory, z nichž někteří postupují do okrskového kola, kde budou reprezentovat naši družinu:

kategorie 1. tříd:  

1. místo  Beata Šmerdová

2. místo  Sára Stašová

kategorie 2. tříd:     

1. místo   Filip Šmerda

2. místo  Zachary Thibedeau

3. místo   Lenka Pavlasová

kategorie 3. tříd: 

1. místo   Barbora Sovišová

2. místo  Klára Hladišová

kategorie 4. a 5 tříd:

1. místo  Anastázie Struhaříková

2. místo  Anna Marie Janíková

Všichni zúčastnění dostali sladkou odměnu a ti nejlepší diplom a knižní odměnu. Okrskové kolo se koná v úterý 12. listopadu na DDM v Uh. Brodě a naše družina společně s družinou z Březové jsou hlavními pořadateli. Prosíme o modlitbu za zdárný průběh akce a všem soutěžícím držíme pěsti.

 

Bc. Pavla Gregůrková