Den otevřených dveří na 2. stupni

Na 2. stupni naší školy jsme neprožili Den otevřených dveří v lavicích při výuce, ale měli jsme možnost si vyzkoušet to, na co moc času během běžných školních dní nebývá – rozděleni do čtyř skupin jsme zkrášlovali a vánočně ladili naši dlouhou chodbu, trénovali pohádku o Sněhurce v netradičním pojetí (už jen název Něhurka a sedm trapaslíků vypovídá o mnohém) a v rámci studené kuchyně připravovali občerstvení nejen pro spolužáky, ale i odpolední návštěvníky naší školy. Deváťáci měli svůj vlastní program, pokračovali v celoročním dějepisném projektu Za Davidovou hvězdou, na jehož výsledky už se moc těšíme. Při společném setkání před obědem jsme mohli zhlédnout výsledky jednotlivých skupin, zazpívat si za doprovodu saxofonu a také ocenit žáky, jejichž úkolem bylo vyzdobit si svou třídu právě u příležitosti Dne otevřených dveří.

Odpolední program, který měli v režii žáci školního parlamentu, se pak nesl ve znamení adventního punče, logických her a tvořivých dílen. Žáci mohli ve škole zůstat až do uzavření pomyslných bran a vychutnat si tak vzácný čas, který nemuseli trávit učením, ale navazováním vztahů a neocenitelnou pomocí učitelům.

Díky všem, organizátorům, pomocníkům i návštěvníkům!

Mgr. Veronika Toralová