Adventní trhy 2019

I v letošním roce se naše škola zúčastnila prodeje vánočních dárečků na Adventních trzích, do jejichž tvoření se zapojily nejen naše děti, ale také někteří rodiče a učitelé.

Lidé, kteří se u našeho stánku zastavili, svým nákupem přispěli na Papežské misijní dílo dětí a také na misijní činnost P. Krenického na Ukrajině.

Papežské misijní dílo dětí (PMDD) na celosvětové úrovni formuje děti k zájmu o misie, a to modlitbou, vzdělávacími aktivitami a finančně. Děti se tak stávají misionáři druhých v souladu s heslem „Děti pomáhají dětem“. Toto Dílo podporuje kvalitní školy a mimoškolní asistenci nejchudším rodinám, katechetickou a komunitní pomoc v odlehlých oblastech, základní zdravotnickou péči, přispívá k záchraně sirotků bezprizorně žijících na ulici, dětí trpících podvýživou, vážnými nemocemi atd.

Letošní prodejní aktivity jsme zahájili 1. adventní neděli po mši svaté, která byla obětovaná za KZŠ. Po ní si mohli lidé zakoupit drobné dárečky pro své blízké. Zakoupit si je mohli i při dnu otevřených dveří naší školy v úterý 3. prosince, či na Adventních trzích 13. prosince na náměstí.

Na PMDD tak poputuje částka 4 000,- Kč a 6 000,- Kč na Ukrajinu P. Peteru Krenickému.

(Pokud by měl ještě někdo zájem o nákup dárečků na poslední chvíli, můžete se stavit ve 2. třídě do čtvrtku 19. 12. do 14:00 hodin nebo v pátek 20. 12. do 13:00 hodin)

Všem Vám, kdo jste svůj čas obětovali tvoření, prodeji nebo přípravě stánku (kterou nám navíc zkomplikovalo počasí), patří upřímné Pán Bůh zaplať.

Upřímné a velké díky Vám, kdo jste si u nás nakoupili a svým příspěvkem tak pomohli dobré věci.

Štěpánka Kachníková