Vánoční představení pro Justýnku

Žáci ze 4. třídy secvičili vánoční divadlo s koledami. Společně se vydali v úterý 17. 12. do Centra pro rodinu v Uh. Brodě do DS Justýnka a scénku tam předvedli malým divákům. Ti naše čtvrťáky mile přijali, stali se pozorným publikem a úsilí dětí z naší školy ocenili potleskem, milým úsměvem a bonboniérou. Čtvrťáci ještě naučili děti z Justýnky ukazovací písničku s adventní tématikou.

Příjemná rodinná a vánoční atmosféra zpestřila dopoledne všem. Těšíme se někdy na další spolupráci.

Mgr. Jitka Bulejková