Lyžařský výcvik

V pondělí 6. ledna ráno před 8. hodinou nastal pro žáky 7. a 8. třídy očekávaný den odjezdu na lyžařský výcvik do Horní Bečvy. Nevím, zda se těšili na výcvik samotný nebo jen si chtěli prodloužit vánoční prázdniny, každopádně náladu měli výbornou, stejně jako rodiče. Pobavilo mě, když někteří z nich dodávali: „Tady je máte a nejlépe vraťte až po pubertě.“ Jsem ráda, že i rodiče smysl pro humor při výchově dětí neopouští.

Na místo jsme dorazili před 10. hodinou, ubytovali se, vybalili a ještě před obědem si řekli organizační záležitosti, denní program a pravidla, jak se chovat na chatě a na svahu. Po obědě jsme si chvíli odpočinuli a začali se chystat na první výcvik. Devatenáct žáků jsme si rozdělili do dvou skupin. První skupina dětí už měla nějaké zkušenosti s lyžováním, tak nám základní dovednosti šly rychleji než druhé skupině. Následující dny jsme lyžovali ve třech skupinách, aby výuka byla efektivnější.

Moc děkuji všem účastníkům kurzu, žákům a instruktorům za jejich práci. I paní zástupkyni, která se na nás přijela podívat, podpořit nás a prožít s námi nové zážitky. Mnozí si sáhli na dno svých sil. Ale jak se říká, co nezabije, to posílí. Tak se vracíme o něco silnější, o nové zkušenosti bohatší a stmelenější.

Mgr. Jitka Tomancová

Pro větší autentičnost vám jednotlivé dny přiblíží žáci 8. třídy a žáci 7. třídy nejlepší zážitky z kurzu.

Pondělí

Po příjezdu jsme si rozdělili pokoje a šli jsme se ubytovat. Pak jsme se vydali ke svahu, kde jsme se rozdělili do skupin. Pak následovala večeře a večerní program. (Karel, Filip)

Úterý

V úterý nás v 7:30 probudila služba a v 7:45 byla ranní rozcvička. Potom v 8:30 snídaně a už v 9:05 se šlo na svah lyžovat. Pro třetí skupinku to byla velká událost, protože šla poprvé na vlek. Po skvělém lyžování, které končilo ve 12 hodin, jsme se vrátili do chaty a v 12:30 na oběd. Po obědě byl polední klid a po něm v 13:45 už zase frr na svah. V 16:30 se šlo do chaty převléknout a na večeři. Pak byla chvilka volna a večerní program do 21:30, pak večerní hygiena A SPÁT! (Nikol, Michalka)

Středa

Ráno jsme šli snídat. Na výběr byl raut, takže cokoliv, co tam bylo. Po snídani jsme šli lyžovat a bylo to zajímavé. Po lyžování jsme šli na oběd a čekaly nás hranolky s masem. Po obědě jsme měli delší polední klid a poté nás čekala vycházka tak 10 km k obchodu do Horní Bečvy. Pak jsme šli na večeři a hned po té čekali dobrovolníci na večerní lyžování, kde jsme si to užili. Když jsme se vrátili, měli jsme kratší program a následovala večerka. (Michael, William)

Čtvrtek

Probuzení, rozcvička, hygiena, snídaně, 30 min. volno, odchod do lyžárny, odchod na svah, dopolední lyžování, oběd, polední klid, odpolední lyžování, večeře, večerní program, hygiena, večerka. (Jakub, Michal)

Pátek

V pátek jsme měli budíček v 7:30 a v 7:45 rozcvičku. Po rozcvičce jsme šli na snídani. Po té jsme měli krátký čas na převlečení a přezutí do lyžařské výbavy, abychom mohli jít na svah. Lyžovali jsme asi 3 hodiny a potom jsme se odebrali na oběd, po kterém následoval 45 minutový odpočinek. Postupně jsme se scházeli opět převlečení v lyžárně. Potom jsme šli opět lyžovat. Po lyžování jsme šli opět na večeři a lyžák jsme zakončili tanečním večerem. (Lili, Eliška)

Vojta: Zážitkem byla návštěva paní učitelky Suché, která za námi přijela v pátek a zůstala s námi až do soboty.

Eliška: Nejvíc se mi líbilo páteční lyžování s naší zdravotnicí a instruktorkou Aničkou.

Jirka: Super bylo, že jsme spolu na pokoji hráli každý den hru Port Royal.

Jožka: Největší zážitek byl pro nás pan číšník, který nám tam zpíval.

Adriano: Měl jsem velkou radost, že jsem vyhrál závěrečný slalom.

Tonička: Zážitkem byla koulovačka s osmáky, ze které mám dodneška modřiny…

Martin: Chodil jsem celý týden do školy se šesťáky a musím konstatovat, že jsem rád, že chodím do naší třídy. Ale jeden den s deváťáky byl taky super.

Kačka: Sice jsem neměla jet na lyžák, ale stejně jsem byla nemocná, takže jsem zůstala celý týden doma.