Školní psycholog

Milí rodiče,

obracím se na Vás v období, kdy probíhá vše tak trochu nestandardně. Pro někoho je současný režim náročnější než ten běžný, pro někoho se naopak situace ve srovnání s běžným fungováním zklidnila a nyní prožívá změnu k lepšímu. Společné pro nás všechny je však to, že je to nyní prostě jinak – jinak pro rodiče i jinak pro děti samotné.

Proto Vám chci nabídnout možnost psychologické konzultace skrze různé technologie (Microsoft Teams, WhatsApp, Skype, hovor FaceTime… dle potřeby jsou možné i další formy). Tyto konzultace jsou určeny individuálně pro rodiče, individuálně pro žáky, pro žáky s rodiči společně či pro kohokoliv jiného, kdo v současné době pečuje o žáky naší školy.

Pokud budete mít o konzultaci zájem, napište mi prosím email na adresu karabcova@kzsub.cz. Následně se skrze email dohodneme na vyhovujícím datu, času a formě spojení. Konzultace jsou bezplatné a je zachována důvěrnost veškerých informací, tak jako tomu je při poskytování poradenství standardním způsobem na půdě školy.

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat na výše uvedenou mailovou adresu.

Závěrem bych Vám ráda popřála především pevné zdraví. Věřím, že nám nastalá situace může přinést také mnoho dobrého a užitečného – do našich rodin a našich domovů.

S úctou

Lucie Karabcová, školní psycholožka