Zápis do 1. ročníku 2020/2021

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021, dle kterého budou probíhat zápisy v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Co z toho pro Vás plyne a jaký bude postup:

Vyplňte „Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“ pro školní rok 2020/2021 a doručte dokumenty do školy v době od 1.4. do 30.4.2020.

Jak doručit dokumenty do školy:

  1. poštou na adresu: Katolická ZŠ v Uherském Brodě, Jirchářská 823, 688 01 Uherský Brod
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: info@kzsub.cz
  3. do datové schránky školy : kv53cmj
  4. osobním doručením do školy

Podrobnosti k výše uvedenému postupu:

Dokumenty k zápisu jsou níže ke stažení, prosím o vytisknutí. Pokud je nemáte možnost vytisknout, můžete si je vyzvednout ve škole v pondělí dopoledne od 8:00 do 11:30.  Pokud chcete přinést vyplněné dokumenty osobně, vhoďte je v zalepené obálce do schránky na vchodových dveřích školy.

Pokud budete zasílat dokumenty elektronicky, měly by být podepsány elektronickým podpisem. Pokud elektronický podpis nemáte a neučiníte tak, nic se neděje, domluvíme se pak na konkrétní termín a dokumenty podepíšete dodatečně. K žádosti přiložte kopii rodného listu dítěte.

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání na školní rok 2020/2021 absolvují děti narozené v období od 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014 a děti s odkladem docházky z loňského školního roku.

Odklad školní docházky:

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, vyplňte „Žádost o odklad povinné školní docházky“ a doručte ji stejným způsobem (viz. výše). K žádosti o odklad jste povinni doložit „Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení“ a „Doporučující posouzení odborného lékaře, nebo klinického psychologa“ (možno doložit dodatečně po vystavení poradnou a lékařem). Doporučujeme objednat si vyšetření v poradně co nejdříve.

Výsledky zápisu

Výsledky zápisu budou zveřejněny dne 11. května 2020 na webových stránkách školy a vyvěšeny na vchodových dveřích. Přijatí žáci budou zapsáni pod registračním číslem, které jim bude přiděleno při zápisu.

V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat na email sucha@kzsub.cz

Kritéria pro přijetí

Pro školní rok 2020/2021 bude do 1.  ročníku přijato maximálně 18 žáků. Přednost mají zájemci, kteří mají na KZŠ staršího sourozence a dále děti, kterým bylo vydáno pro školní rok 2019/2020 rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

 

V Uherském Brodě 24. března 2020                                        Mgr. Ivo Ertl

Žádost o přijetí

Žádost o odklad