Změna ceny školního stravování

Oznámení o cenách školního stravování

Upozorňujeme strávníky a zákonné zástupce žáků, že od 1. září 2020 bude upravena cena stravného.

Podle vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, příloha č. 1. je nutné dodržovat výživové dávky dle věkových kategorií, což se dá při současné ceně stravného již těžce zabezpečit. Z tohoto důvodu dochází k navýšení finančních limitů na nákup potravin hlavního jídla – oběd dle přílohy č. 2. uvedené vyhlášky.

Žádáme rodiče dětí, aby si zajistili dostatečný finanční limit pro stržení inkasní platby. První navýšená platba proběhne dne 20.8.2020 (na stravné v září).

 

Finanční limity na nákup potravin

Ceny podle kategorií:                                                        minimální výše limitu k inkasní platbě na Vašem účtu

strávníci              7 – 10 let               oběd 27,- Kč           (27 x 23dní = 621,- Kč)

strávníci            11 – 14 let                oběd 31,- Kč           (31 x 23dní = 713,- Kč)  

strávníci            15 let a výše            oběd 35,- Kč          (35 x 23dní = 805,- Kč)

 

ZŠ Na Výsluní     Uh. Brod 01.06. 2020

Dagmar Horáčková, vedoucí školní jídelny                                                    PaedDr. Dagmar Bistrá, ředitelka školy